Cẩm Nang Dành Cho Người Muslim Mới Cải đạo

Vietnamese
Dimensions: 
18.5X20.5 cm
Pages: 
258
ISBN: 
978-603-01-5037-3
Edition: 
1st

Và cuốn cẩm nang với những hình ảnh minh họa này cung cấp cho bạn (một người Muslim mới cải đạo) bước đầu tiên cũng như nền tảng kiến thức căn bản về tôn giáo vĩ đại này, một tôn giáo ân huệ nhất cho con người ở hầu hết các mặt của đời sống. Nó trả lời câu hỏi cấp bách của bạn và hỗ trợ bạn trong việc đối phó với thực tế xung quanh bởi cách thức đơn giản và rõ ràng cùng với các thông tin cũng như những kiến thức được dựa trên Kinh Qur’an và Sunnah của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người.

Cuốn sách là một cẩm nang chi tiết để đọc và tìm hiểu, nhưng bạn cũng có thể quay lại tham chiếu đến các chi tiết thông tin một cách dễ dàng bất cứ khi nào bạn gặp một vấn đề hoặc cần biết đến một giới luật nào đó của Allah về một vấn đề nào đó.