Postul

Allah Preaînaltul le poruncește musulmanilor să țină un post strict o lună întreagă în fiecare an, și anume în luna Ramadan, iar acest lucru reprezintă al patrulea stâlp al islamului. Coranul spune: „O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă postul [as-siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:183]