Cea mai mare binecuvântare

Allah Preaînaltul ne-a acordat nouă, oamenilor, nenumărate binecuvântări. El ne-a înzestrat cu vedere, auz, intelect, sănătate, avere și familie. În plus, El a făcut ca tot ceea ce există în Univers să fie supus nouă: Soarele, Luna, Cerurile, Pământul și nenumărate alte lucruri, așa cum afirmă Coranul: „Și de ați [vrea voi să] socotiți binefacerile lui Allah, voi nu veți izbuti să le numărați [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:18]

Islamul este cea mai mare binecuvântare dintre toate câte există

Însă, toate aceste binecuvântări vor înceta să existe atunci când viața noastră lumească scurtă se va sfârși. Singura binecuvântare care ne va aduce cu siguranță fericire și liniște în această viață și fericire veșnică în Viața de Apoi este aceea de a fi musulman; iar aceasta este, în mod incontestabil, cea mai mare binecuvântare pe care Allah Preaînaltul ne-a dăruit-o.

Acesta este motivul pentru care Allah Preaînaltul Îşi atribuie această binecuvântare, acordându-i o mare onoare față de celelalte binecuvântări, așa cum spune și Coranul: „[...] În ziua aceasta, am desăvârșit religia voastră și am împlinit Harul Meu asupra voastră și am încuviințat islamul ca religie pentru voi! [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:3]

Cât de măreţe sunt binecuvântările lui Allah asupra noastră! El, Preaînaltul, ne-a scos din întunericul ignoranței la lumina credinței și ne-a călăuzit spre adevărata religie pe care a ales-o pentru noi, astfel încât să putem îndeplini obiectivul pentru care am fost creați și anume acela de a-L adora numai pe El. Astfel, vom putea duce o viață fericită în această lume și vom obține o recompensă măreață în Viața de Apoi.

Cât de măreţe sunt favorurile lui Allah asupra noastră! El ne-a ales și ne-a făcut cea mai bună comunitate care a existat vreodată pentru binele întregii omeniri, ducând mai departe mărturisirea de credință „Lā ilāha illa Allah” (Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah) cu care i-a trimis pe toți Profeții Săi (Pacea fie asupra lor!).

Atunci când niște oameni ignoranți au crezut în mod eronat că i-au făcut o favoare Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îmbrățișând islamul, Allah Preaînaltul le-a amintit că, în primul rând, călăuzirea lor către islam este o favoare a lui Allah trimisă asupra lor, după cum spune Coranul: „Ei îți amintesc că ți-au făcut cinste îmbrățișând islamul. Spune: «Nu-mi faceți nicio cinste cu islamul vostru! Dimpotrivă, Allah v-a favorizat pe voi prin călăuzirea voastră spre credință, dacă voi sunteți sinceri!»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 49:17]

Este adevărat că binecuvântările lui Allah sunt numeroase, însă, conform acestui verset, singura binecuvântare pe care Allah afirmă că a revărsat-o asupra noastră este călăuzirea către islam și adorarea numai a Lui, fără a-I asocia orice alți parteneri.

Prin urmare, pentru a continua să beneficiem de o astfel de binecuvântare imensă, trebuie să ne exprimăm recunoștința față de Allah Preaînaltul pentru că ne-a dăruit-o, așa cum spune Coranul: „[...] Dacă veți fi mulțumitori, vă voi înmulți [binefacerile Mele] [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 14:7]

Și oare cum ne-am putea arăta recunoștința față de Allah pentru o asemenea binecuvântare?

Putem face aceasta realizând următoarele două lucruri:

aderând la islam și îndurând cu răbdare toate greutățile care pot apărea. (vezi pagina 241)

prezentându-le celorlalți islamul și invitându-i cu răbdare și înțelepciune la acceptarea acestuia. (vezi pagina 242)