Niciun intermediar între Dumnezeu și om

Multe religii le-au dat unor persoane anumite privilegii religioase și au făcut adorarea și credința oamenilor dependente de aprobarea acestora. Cu alte cuvinte, ei pretind că sunt intermediari între Dumnezeu și oameni și susțin în mod fals că pot ierta păcatele și chiar că dețin știința celor nevăzute!

Astfel, islamul a venit pentru a-i aduce onoare și demnitate omului și pentru a respinge ideea falsă că actele lui de adorare, căința sau mântuirea sa sunt dependente de aprobarea unei anumite persoane, indiferent de cât devotată și de virtuoasă ar fi ea.

În islam, musulmanul Îl adoră pe Allah Preaînaltul în mod direct, fără niciun fel de intermediar între el și Domnul său; pentru că Allah Preaînaltul este aproape de robii Săi; El le poate auzi rugăciunea și le poate răspunde, poate vedea actele lor de adorare și îi poate recompensa pentru efectuarea acestora. În islam, nimeni nu pretinde că iartă păcatele și că oferă „indulgențe”. Dacă o persoană comite un păcat și caută sincer iertarea lui Allah Preaînaltul, El îi va ierta cu siguranță păcatul. Nimeni nu are puteri supranaturale și nimeni nu poate influența Universul în vreun fel, pentru că puterea de decizie Îi aparține doar lui Allah.

Islamul eliberează, de asemenea, mintea umană și încurajează musulmanii, atunci când apar diferențe de opinie, să apeleze la Coran și la spusele și acțiunile autentice ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) - Sunnah - şi aceasta pentru că, după Allah, nicio ființă umană nu are dreptul să decidă cu privire la chestiunile religioase, cu excepția Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), destinatarul Revelațiilor lui Allah, care nu vorbește după propria dorință, așa cum afirmă Coranul: „El Nu rostește nimic după dorinţa lui! ~ El [Coranul] nu este decât o Revelație trimisă.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 53:3-4]

Cât de măreață este această religie! Ea este în armonie totală cu fitrah (firea naturală) cu care Allah l-a creat pe om, făcându-l propriul său stăpân și oferindu-i posibilitatea de a înlocui adorarea dumnezeilor falși cu libertatea neîngrădită de a Îl adora numai pe Allah Preaînaltul.