Învățarea normelor islamice

Unui musulman i se cere să cunoască normele islamice care privesc toate aspectele vieții sale - printre care se numără actele de adorare şi relațiile sociale - astfel încât să își poată îndeplini atribuțiile având cunoștințe corecte și certitudine. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Allah dorește binele cuiva, El îi dă înțelegere asupra religiei.” [Al Bukhari, 71; At-Tirmidhi, 2645]

Prin urmare, el trebuie să învețe totul despre îndatoririle religioase pe care trebuie să le îndeplinească, aşa cum sunt purificarea, modul de efectuare a rugăciunii (as-salāh), precum și alimentele și băuturile permise și interzise în islam. De asemenea, este recomandat să învețe și despre alte acţiuni care sunt recomandate, dar nu obligatorii.

الNorme islamice

Totalitatea vorbelor și acțiunilor umane sunt incluse în cinci categorii:

Wājib (obligatorii) Wājib (obligatorii) Aceasta însumează acele acte impuse musulmanilor de către Allah Preaînaltul. Cei care le îndeplinesc vor fi răsplătiți, iar cei care le neglijează vor fi pedepsiţi. Exemple de astfel de acte includ cele cinci rugăciuni zilnice obligatorii și postul din luna Ramadan.
Harām (interzise) Această categorie însumează actele pe care Allah Preaînaltul le-a interzis. Cei care le abandonează vor fi răsplătiți, iar cei care le efectuează vor fi pedepsiți. Exemple de astfel de acte includ consumul de alcool și comiterea actului sexual ilicit – adulterul.
Sunnah - Mustahab - (recomandate) Această categorie descrie faptele care sunt recompensate, dar a căror omisiune nu este pedepsită, precum întâmpinarea oamenilor cu o față zâmbitoare, transmiterea salutului islamic (spunând „As-salāmu aleikum!” - Pacea fie asupra voastră!) la întâlnirea unui musulman și îndepărtarea murdăriei sau a obiectelor periculoase de pe un drum public.
Makrūh (nerecomandate) Aceasta însumează actele pe care islamul le cere adepților săi să le evite. Cei care le evită vor fi răsplătiți, iar cei care le efectuează nu vor fi pedepsiţi. Acestea includ acte precum jucatul cu degetele în timpul rugăciunii.
Mubāh (permise, acceptate) Această categorie însumează acele acte care nu sunt nici interzise și nici recomandate. Ele sunt mai degrabă neutre și, prin urmare, nu fac nici obiectul recompensei, nici al pedepsei. Acestea fac referire, spre exemplu, la vânzări, călătorii sau vorbit.