Cei cinci stâlpi ai islamului

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Islamul a fost construit pe cinci [stâlpi]: mărturisirea că nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah și că Mohammed este Mesagerul şi Robul lui Allah, efectuarea rugăciunii, plata zakāt-ului (caritatea anuală obligatorie), pelerinajul la Casă (Al-Kaʻbah) și postul din luna Ramadan.” [Al-Bukhari, 8; Muslim, 16]

Acești cinci stâlpi constituie însăși temelia islamului. Vom examina și discuta regulile lor în capitolele următoare.

Primul dintre aceștia este credința în Allah Preaînaltul și afirmarea Unicității Sale sau Tawhīd. Acest lucru este discutat în capitolul următor, intitulat „Credința ta”.

Urmează rugăciunea (as-salāh), care este cea mai măreață și mai nobilă dintre toate actele de adorare. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris-o ca fiind „stâlpul religiei” [At-Tirmidhi, 2749]. Aceasta înseamnă că este stâlpul pe care se stabilește în mod ferm islamul.

Cu toate acestea, pentru ca rugăciunea să fie validă, ea trebuie efectuată după ce musulmanul s-a purificat mai întâi. De aceea, capitolul „Credința ta” este urmat în mod logic de „Purificarea ta” și apoi de „Rugăciunea ta”.

Cei cinci stâlpi ai islamului

1   2
Mărturisirea că nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah și că Mohammed este Mesagerul şi Robul lui Allah. Efectuarea rugăciunii
3   4   5
Plata carității anuale obligatorii (az-zakāh) Postul din luna Ramadan Efectuarea pelerinajului la Casă (Kaʻbah)