Islamul trebuie judecat pe baza principiilor sale sublime și nu pe baza comportamentului unora dintre musulmani.

Dacă veți întâlni un medic care fumează sau un profesor cu caracter imoral, le veți dezaproba cu siguranță practicile greșite, care sunt în mod evident în contradicție cu poziția lor socială și cu tipul de cunoștințe pe care le-au dobândit. Acest lucru, însă, nu vă va face să negați beneficiile imense pe care medicina le-a adus omenirii sau poziția importantă pe care educația și studiul le ocupă în cadrul societății și al civilizației.

Veți ajunge fără îndoială la concluzia că un astfel de medic sau profesor prezintă într-o lumină falsă calificările sale profesionale, precum și afiliațiile sale.

În mod similar, în cazul în care întâlniți unii musulmani care dau curs unor practici greșite, (trebuie să ştiţi că) acest lucru nu reflectă adevărata natură a islamului, la fel cum acțiunile greșite ale acelui medic sau profesor nu pot fi atribuite profesiei. Tot astfel, comportamentele greșite ale unor musulmani nu pot, cu atât mai mult, să fie atribuite islamului. Ele nu constituie decât un aspect al slăbiciunii umane și, prin urmare, ar putea fi atribuite unor practici culturale greșite care nu au nimic de-a face cu islamul.