Fructele de mare

Fructele de mare provin din plantele marine comestibile, precum și din animalele acvatice care trăiesc doar în apă pentru cea mai mare parte sau în totalitatea vieții lor.

Termenul de fructe de mare se aplică, de asemenea, oricărei vietăți de apă dulce mâncată de oameni; prin urmare, toate formele de viață acvatică comestibile pot fi numite fructe de mare.

Sunt permise pentru a fi utilizate drept hrană toate tipurile de plante marine, precum și animalele acvatice, fie că sunt pescuite sau găsite moarte, cu excepția cazului în care sunt periculoase pentru viață sau sănătate.

Coranul spune: „Vânatul pe mare vă este îngăduit, iar mâncarea lui este pentru voi, ca și pentru călători, merindă [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:96]

Sintagma „vânatul pe mare” din versetul de mai sus se referă la animalele acvatice care sunt capturate în viață, în timp ce cuvântul „mâncarea” se referă la animalele acvatice moarte, care sunt aduse de apă la țărm.

Animalele de uscat

Pentru ca animalele terestre să fie permise, trebuie să fie îndeplinite două condiții:

Acestea trebuie considerate permise pentru utilizarea cărnii lor în alimentație. .

Acestea trebuie să fie vânate sau sacrificate în conformitate cu Legea islamică [Shariʻah]..

Care sunt animalele permise?

Regula generală în Legea islamică este aceea că toate animalele sunt permise consumului, cu excepția celor care sunt interzise în mod expres în Nobilul Coran sau în Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Animalele interzise sunt următoarele:

 

 1. Porcii: porcii și oricare dintre părțile corpului lor și produsele din acestea sunt considerate «murdărie» în islam și, prin urmare, sunt interzise consumului uman. Coranul spune: „Vă sunt oprite mortăciunea, sângele [scurs], carnea de porc [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:3] „[...] sau carne de porc – aceasta fiind murdărie [...]” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 6:145]
 2. Toate animalele carnivore, indiferent dacă sunt mari, precum leii și tigrii, sau mici, precum pisicile și câinii.
 3. Toate păsările de pradă, așa cum sunt șoimii, bufnițele, vulturii şi altele.
 4. Insectele: toate insectele terestre, cu excepția lăcustelor, sunt interzise, deoarece acestea nu pot fi sacrificate, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Vă este îngăduită carnea a două animale moarte: lăcustele și peștii.” [Ibn Majah, 3218]
 5. Șerpii și șoarecii: acestea sunt, de asemenea, considerate nepermise și islamul merge chiar până acolo încât ne poruncește să le omorâm. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Sunt cinci animale periculoase care pot fi ucise în Sanctuar [Mecca]: șarpele, corbul, șobolanul, animalele prădătoare și păsările de pradă.” [Al-Bukhari, 3314; Muslim, 1198]
 6. Catârii domestici: care sunt folosiți, în general, pentru încălecare sau pentru a purta diverse poveri.

Tipuri de animale permise spre consum

Animalele pe care Allah Preaînaltul le-a îngăduit musulmanilor sunt de două feluri:

 • Animale sălbatice, care trăiesc în condiții naturale (adică nu într-o casă sau într-o fermă) și care au tendința de a fugi de oameni și nu pot fi ușor prinse pentru a le sacrifica: acestea sunt permise numai dacă sunt vânate în conformitate cu învățăturile islamice specifice.
 • Animalele domestice, care pot fi prinse ușor: acestea sunt permise numai dacă sunt sacrificate în conformitate cu învățăturile islamice specifice.

Sacrificarea animalelor în islam

Acest lucru înseamnă sacrificarea animalelor într-un mod care îndeplinește condițiile de sacrificare prevăzute de Legea islamică.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru sacrificarea animalelor în islam

 1. Persoana care efectuează procesul de sacrificare trebuie să fie musulmană sau dintre oamenii Cărții (adică evrei sau creștini). În plus, ea trebuie să fi împlinit vârsta maturității și să desfășoare acest act cu intenția specifică sacrificării animalului.
 2. Instrumentul folosit pentru sacrificarea animalului trebuie să fie adecvat scopului vizat și să fie bine ascuțit, ca, de exemplu, un cuțit. Este interzisă folosirea a tot ceea ce ar putea ucide animalul din cauza greutății sale uriașe, lovirea capului până la moarte sau aplicarea șocurilor electrice care produc inconștiență, așa cum este, spre exemplu, recurgerea la asomare electrică.
 3. Numele lui Allah Preaînaltul trebuie pomenit în momentul sacrificării animalului, spunându-se Bismi-Llah (În Numele lui Allah).
 4. Tăietura trebuie să reteze cel puțin trei dintre următoarele: traheea, esofagul și cele două vase de sânge existente de o parte și de alta a gâtului.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, carnea animalului sacrificat va fi permisă; însă, în cazul în care una dintre condiții este omisă, carnea nu va fi îngăduită.

Tipuri de carne disponibile în restaurante și magazine

 1. Carnea animalelor care au fost sacrificate de altcineva decât un musulman sau unul dintre oamenii Cărții (creștin sau evreu), precum un budist sau un hindus, este strict interzisă. Aceasta include carnea servită în restaurantele din țările în care majoritatea oamenilor nu sunt nici musulmani și nici oameni ai Cărții (evrei sau creștini), până nu există certitudinea că aceasta este halāl și îndeplinește condițiile islamice.
 2. Carnea de la animalele care au fost sacrificate de un musulman sau de unul dintre oamenii Cărții (creștin sau evreu), conform Legii islamice este îngăduită, iar învățații musulmani au căzut de acord asupra acestui aspect.
 3. Carnea de la animalele care au fost sacrificate de un musulman sau de unul dintre oamenii Cărții (creștin sau evreu), însă sacrificarea nu s-a făcut în conformitate cu cerințele Legii islamice, ci prin intermediul șocurilor electrice sau prin înecare, este strict interzisă.
 4. Carnea de la animalele care au fost sacrificate de unul dintre oamenii Cărții (creștin sau evreu), părerea majorității învățaților este că acest fel de carne este permis spre consum, însă trebuie să rostim numele lui Allah Preaînaltul asupra ei înainte de a o consuma (și anume prin a spune Bismi-Llah). Cu toate acestea, este de preferat să căutăm carne halāl altundeva.