Vânătoarea conform Legii islamice

Musulmanii au voie să vâneze animalele și păsările permise consumului, care, de regulă, nu pot fi ușor prinse și sacrificate, printre care și animale necarnivore, precum cerbii și iepurii sălbatici.

Pentru vânătoarea animalelor sălbatice, trebuie să fie îndeplinite un număr de condiții, incluzând următoarele:

 1. Vânătorul trebuie să fie în totalitatea facultăților mintale, musulman sau dintre oamenii Cărții, și să intenționeze să efectueze acest act în scopul menționat. Prin urmare, vânatul prins de un păgân sau de o persoană nebună nu este îngăduit consumului (halāl).
 2. Vânatul trebuie să aparțină categoriei de animale care nu pot fi ușor sacrificate, deoarece ele tind să fugă de oameni. Dacă, totuși, acesta poate fi sacrificat, cum sunt, spre exemplu, oile și găinile, atunci nu este permisă vânarea lui.
 3. Arma de vânătoare trebuie să omoare prada cu ascuțimea ei, cum este, spre exemplu, o săgeată sau un glonț. Carnea de la animalele care sunt ucise de orice altceva, cum ar fi, spre exemplu, greutatea unei pietre, nu este îngăduită pentru consum, cu excepția cazului în care vânătorul reușește să înjunghie vânatul înainte ca acesta să moară.
 4. Numele lui Allah Preaînaltul trebuie pomenit înainte ca focul să fie tras.
 5. În cazul în care vânatul rămâne în viață, acesta trebuie să fie sacrificat imediat.
 6. Vânătoarea este permisă în islam doar atunci când acest lucru este necesar pentru hrană. Luarea vieții unui animal ca sport, fără intenția de a mânca din el, este interzisă.

Manierele referitoare la mâncat și băut

Allah Preaînaltul a stabilit un număr de norme referitoare la modul corect de a mânca și de a bea, care, în general, servesc împlinirii anumitor rațiuni Divine, așa cum este, spre exemplu, aceea de a le reaminti oamenilor despre Binecuvântările lui Allah revărsate asupra lor, protejarea lor împotriva bolilor sau evitarea extravaganței și a mândriei.

Aceste norme includ următoarele:

 1. Evitarea actului de a mânca sau a bea din vase de aur și de argint sau din vase placate cu aur. Aceasta este o formă de extravaganță care frânge inima oamenilor săraci. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a recomandat: „Nu beți din vase de aur și de argint și nu mâncați din farfurii de aur sau argint, pentru că acestea sunt pentru necredincioși în această lume și pentru noi în Viața de Apoi.” [Al-Bukhari, 5426; Muslim, 2067]
 2. Spălarea mâinilor înainte și după masă: acest lucru devine cu atât mai necesar în cazul în care mâinile sunt murdare sau există unele reziduuri de mâncare pe ele.
 3. Rostirea numelui lui Allah Preaînaltul (spunând Bismi-Llah) înainte de a mânca sau de a bea, însemnând „Caut binecuvântarea lui Allah şi Îl invoc pe El!”. Dacă, totuși, cineva uită să menționeze Numele lui Allah Preaînaltul la începutul mesei și își amintește că nu a spus acest lucru în timp ce mănâncă deja, el trebuie să spună atunci când își aduce aminte: Bismi-Llahi awwalihi wa ākhirihi (În Numele lui Allah, la început și la sfârșit). Odată, văzând un băiat care nu respecta manierele islamice de a mânca, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a sfătuit, spunând: „Tinere, pomenește Numele lui Allah, mănâncă cu mâna dreaptă și mănâncă din ceea ce se află în fața ta!” [Al-Bukhari, 5376; Muslim, 2022]
 4. Mâncatul și băutul cu mâna dreaptă: Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu mâncați cu mâna stângă, pentru că Satana mănâncă cu mâna stângă.” [Muslim, 2019]
 5. Este recomandat să nu mâncăm sau să bem stând în picioare.
 6. Mâncatul a ceea ce se află în dreptul nostru, pentru că nu este politicos să mâncăm din alte părți ale vasului, care sunt mai aproape de alte persoane. Sfătuind acel băiat, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mănâncă din ceea ce se află în fața ta!”
 7. În cazul în care o bucată a căzut pe jos, este recomandat să o curățăm, să ștergem orice urmă de murdărie de pe aceasta și să o mâncăm, astfel încât să nu risipim mâncarea.
 8. Mâncarea nu trebuie criticată în nicio circumstanță. Cineva trebuie fie să laude mâncarea, fie să nu spună nimic despre aceasta. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a criticat niciodată mâncarea care i-a fost oferită. Dacă i-a plăcut, a mâncat-o, iar dacă nu, a lăsat-o de-o parte, fără să își exprime nemulțumirea față de aceasta. [Al-Bukhari, 5093; Muslim, 2064]
 9. Evitarea mâncatului excesiv, pentru că acest lucru provoacă, în general, boli și lene. Moderația este cea mai bună cale în acest sens. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiul lui Adam [omul] nu umple un vas mai rău decât stomacul său. Câteva înghițituri ar fi suficiente să-i dea omului puterea de care are nevoie. Însă, dacă el trebuie să mănânce mai mult, atunci ar trebui să umple o treime [din stomac] cu alimente, o treime cu băutură și să lase o treime goală pentru a respira ușor.” [At-Tirmidhi, 2380; Ibn Majah, 3349]
 10. Exprimarea mulțumirii față de Allah Preaînaltul, spunând Al-hamdu Lillah (Toată lăuda I se cuvine lui Allah). Se mai poate adăuga și «Al-hamdu Lillahi-lladhi atʻamani hādhā wa razaqanīhi min ghairi hawlin minni wa lā quwwah» (Laudă lui Allah, Cel care m-a hrănit cu această mâncare și care mi-a dat-o ca provizie, fără nicio forță sau putere din partea mea).