Conduita morală

Nici pe departe inutile sau triviale, bunele maniere și caracterul nobil sunt parte integrantă a islamului și sunt legate de acesta, în toate aspectele sale. Într-adevăr, caracterul nobil ocupă o poziție înaltă, care este evidentă în toate normele și reglementările islamului, iar Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost trimis pentru a perfecționa principiile morale.