Religia copiilor

Conform învățăturilor islamice, toate ființele umane, fără excepție, se nasc musulmane, cu o înclinație înnăscută de a crede în Allah Preaînaltul (fitrah), însă ele pot urma o altă religie conform modului în care părinții îi învață și îi cresc, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Fiecare copil se naște cu înclinația naturală de a I se supune lui Allah [fitrah], [adică, de a fi musulman], însă, mai apoi, părinții lui îl fac evreu, creștin sau zoroastrian.” [Al-Bukhari: 1385; Muslim: 2658]

În ceea ce îi privește pe copiii părinților nemusulmani, îi considerăm nemusulmani în această viață; însă, în cazul în care mor de tineri, Allah Preaînaltul, Cel mai bun dintre judecători, Care nu nedreptățește pe nimeni și Care știe secretele lor, precum și ceea ce este și mai ascuns, îi va testa în Ziua Judecății; cei care se supun vor fi primiți în Paradis, pe când cei care nu se vor supune, vor fi trimiși în Focul Iadului.

Când Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat cu privire la soarta copiilor politeiștilor în Ziua Judecății, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „De vreme ce Allah i-a creat, El știe ce fel de fapte ar fi făcut.” [Al-Bukhari, 1383]

Cu toate acestea, există vreo circumstanță în care îi putem considera pe copiii părinților nemusulmani ca fiind musulmani, în această viață?

Copiii pot fi considerați ca fiind musulmani în diverse situații, printre care:

  1. În cazul în care ambii părinți sau doar unul dintre ei îmbrățișează islamul, copiii lor vor fi considerați adepții aceleia dintre religiile părinților care este mai bună decât cealaltă și anume islamul.
  2. Dacă un copil care este capabil să distingă între bine și rău, dar nu a atins neapărat vârsta pubertății, îmbrățișează islamul, chiar dacă părinții săi nu sunt musulmani, el va fi considerat musulman. Un băiat evreu obișnuia sa-l servească pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Într-o zi, băiatul s-a îmbolnăvit, iar Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mers să-l viziteze. S-a așezat aproape de capul lui și a spus: „«Îmbrățișează islamul.» Băiatul s-a uitat la tatăl lui, care era, de asemenea, așezat lângă capul său. Tatăl său i-a zis: «Supune-te lui Abu Al-Qasim [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!].» Atunci băiatul a îmbrățișat islamul. Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] a ieșit spunând: «Slavă lui Allah, care l-a salvat de Foc!»” [Al-Bukhari, 1356]
Au îmbrățișat islamul ambii sau unul dintre părinții săi?
Da
copilul este considerat musulman și tratat ca atare.
Nu
el a îmbrățișat islamul, în timp ce părinții săi nu ?
Da
învăţaţii musulmani au căzut de acord în unanimitate că el este considerat musulman, dacă este capabil să distingă între bine și rău, și că aceasta îl va salva în Viața de Apoi.
Nu
în ceea ce privește copiii părinților nemusulmani, îi considerăm ca fiind nemusulmani în această viață; în cazul în care mor de tineri, Allah, Cel mai bun dintre judecători, Care nu nedreptățește pe nimeni și Care știe secretele lor, precum și ceea ce este și mai ascuns, îi va testa în Ziua Judecății; cei care se supun vor fi primiți în Paradis, iar cei care nu vor asculta vor fi trimiși în Focul Iadului.