Este recomandată schimbarea numelui după îmbrățișarea islamului?

Regula generală este că noii musulmani își pot păstra numele și nu trebuie să-l schimbe. De fapt, schimbarea de nume nu era cunoscută printre companionii Profetului (Allah să fie mulțumit de ei!). Mulți oameni au îmbrățișat islamul păstrându-și numele lor nearabe, excepție făcând cazul în care numele lor ar fi avut o semnificație negativă.

Numele poate fi modificat în următoarele cazuri:

  1. În cazul în care acesta indică servitute față de altcineva sau altceva în afară de Allah Preaînaltul sau are o semnificație care contravine convingerilor islamice:

Numele care indică servitute față de altcineva sau altceva în afară de Allah Preaînaltul includ, spre exemplu, ʻAbd al-Masih (robul Mesiei), care este comun în rândul creștinilor arabi, și ʻAbd-an-Nabiyy (robul Profetului), care este comun în rândul unor musulmani. Numele care au o semnificație care contrazice credința islamică includ Şenuda (utilizat de obicei în rândul creștinilor egipteni de religie coptă, care înseamnă „fiul lui Dumnezeu”). Preaînalt si Slăvit este El, Care este mai presus de ceea ce spun ei!

Numele care indică unul dintre Atributele lui Allah sunt, de asemenea, interzise:

Un exemplu în acest sens este acela de a-i da cuiva un atribut care îi aparține într-o modalitate unică și exclusivă numai lui Allah Preaînaltul, cum ar fi, spre exemplu, numele de „regele regilor”.

  1. Dacă numele are un subînțeles care este ofensator sau dezaprobat de către oamenii cu valori morale solide.

Într-adevăr, Allah Preaînaltul a declarat toate lucrurile dăunătoare, ca fiind, fără excepție, ilegale. Prin urmare, nu este permis ca, după convertirea la islam, să se păstreze un nume care poartă o semnificație necorespunzătoare, după cum ni se arată în Coran: „[...] Ce rău este numele urât și rușinos, după credință!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 49:11]

Se recomandă schimbarea numelui:

Dacă numele ce urmează a fi dobândit de către noul musulman Îi este drag lui Allah, cum ar fi, spre exemplu, ʻAbd Allah (robul lui Allah) și ʻAbd ar-Rahman (robul Preamilostivului) sau indică supunerea față de Allah Preaînaltul. Acestea sunt nume recomandate, însă nu sunt condiționate de acceptarea islamului.

  • Un nou musulman își poate schimba numele fără un motiv anume, cum ar fi, spre exemplu, schimbarea numelui nearab cu un nume arab, însă acest lucru nu este considerat neapărat recomandat și nu are nimic de-a face cu acceptarea islamului.
Are numele o semnificație care contrazice convingerile islamice?
Da
Da: numele care poartă o astfel de semnificație trebuie schimbat.
Nu
Nu: are numele o semnificație religioasă în rândul adepților altor religii?
Da
Da: trebuie schimbat pentru a elimina orice suspiciune și pentru a evita imitarea nemusulmanilor.
Nu
Nu: este ofensator sau dezaprobat de către oamenii cu valori morale solide.
Da
Da: este recomandat să fie schimbat cu un nume care poartă o semnificație plăcută.
Nu
Nu: dacă nu poartă niciuna dintre semnificațiile menționate mai sus, nu trebuie să fie schimbat. De fapt, în perioada de început a islamului, mulți musulmani și-au păstrat numele lor nearabe după convertirea la islam. El își poate schimba numele fără niciun fel de motiv; și este recomandat să facă acest lucru în cazul în care noul nume este un nume drag lui Allah Preaînaltul, precumʻAbd ar-Rahman (robul Preamilostivului).

Sunan Al-Fitrah (Practici dictate de firea naturală a omului)

Ce înseamnă expresia Sunan Al-Fitrah?

Sunan Al-Fitrah se referă la un set de practici de igienă și de îngrijire personală prescrise de islam, care sunt în concordanță cu natura pură în care Allah Preaînaltul i-a creat pe oameni și care servesc la sporirea frumuseții aspectului lor fizic și îmbunătățirea lui, determinându-i pe musulmani să combine perfecțiunea interioară cu cea exterioară.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cinci [lucruri fac parte] din fitrah: circumcizia, îndepărtarea părului pubian, tunderea mustății, tăierea unghiilor și smulgerea părului de la axile.” [Al-Bukhari, 5889; Muslim, 257]

Circumcizia este actul de înlăturare a prepuțului (țesutul vrac) care acoperă glandul penisului. Acest lucru are loc, în general, în primele zile după nașterea unui băiețel.

Este un act recomandat și una dintre «practicile naturale» în privința bărbaților. De asemenea, are numeroase beneficii pentru sănătate, însă nu este o condiție prealabilă a îmbrățișării islamului. Astfel, dacă, de teamă sau din orice alt motiv, o persoană nu a fost circumcisă, aceasta nu este considerată a fi păcătoasă.

Înlăturarea părului aspru care crește în zona pubiană, partea inferioară a abdomenului de deasupra organelor genitale externe, contribuie la o mai bună igienă și poate fi realizată prin utilizarea oricăror mijloace disponibile.

Tunderea mustății: păstrarea mustății este permisă, însă nu este recomandată. Cu toate acestea, în cazul în care musulmanul alege să o păstreze, el trebuie să o tundă în mod regulat.

Creșterea bărbii: islamul le cere bărbaților să-și lase barba să crească, adică părul care crește pe bărbia și obrajii unui bărbat.

A lăsa să crească barba înseamnă a nu o rade, în conformitate cu învățăturile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Tăierea unghiilor: musulmanul este obligat să-și taie unghiile în mod regulat pentru a îndepărta microbii, murdăria și reziduurile care ajung, în general, sub unghii.

Smulgerea părului de la axile: musulmanul este obligat să îndepărteze părul de la axile prin smulgere sau prin utilizarea oricăror alte mijloace disponibile, pentru a ține mirosurile neplăcute la distanță.