Sărbătoarea Sacrificiului (ʿEīd al-Adhā)

Sărbătoarea Sacrificiului (ʿEīd al-Adhā), care este celebrată în cea de a zecea zi a lunii Dhu-l-Hijjah, a douăsprezecea lună a calendarului islamic, are numeroase virtuți, printre care se numără următoarele:

 1. Este una din cele mai bune zile ale anului, fiind printre primele zece zile ale lunii Dhu-l-Hijjah, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«Nu există zile în care faptele bune Îi sunt mai dragi lui Allah decât aceste zece zile [Dhu-l-Hijjah].» Companionii săi au întrebat: «Nici măcar jihād-ul (lupta) pe Calea lui Allah?» El a răspuns: «Nici măcar jihād-ul pe Calea lui Allah, cu excepția cuiva care pleacă la jihād, sacrificându-și atât viața, cât și averea și se întoarce fără niciuna dintre ele.»” [Al-Bukhari, 926; At-Tirmidhi, 757]
 2. Aceasta este „ziua pelerinajului cel mare”, în care cele mai mărețe dintre ritualurile Hajj-ului sunt efectuate, cele mai importante și cele mai pline de slavă fiind mersul în jurul Kaʻbah (tawāf), tăierea animalelor de sacrificiu și aruncatul pietrelor la cel mai mare pilon din Mina, cunoscut sub numele de Jamratu-l-ʻAqabah.

Ce trebuie să facem în ziua de ‘Eid?

În această zi, musulmanul care nu efectuează Hajj-ul se comportă similar și sărbătorește întocmai ca în cazul Sărbătorii de sfârșit al Postului (‘Eid al-Fitr) cu deosebirea că în această zi nu se plătește zakāt al-Fitr, acesta fiind specific numai pentru ʿEīd al-Fitr.

O trăsătură distinctivă a ʿEīd-ului al-Adhā este tăierea unui animal de sacrificiu, care este considerat a fi un act de adorare puternic recomandat.

Udhiyah sau animalul de sacrificiu se referă la oricare dintre animalele pastorale (oi, vaci sau cămile) care sunt sacrificate în timpul Sărbătorii Sacrificiului (ʿEīd al-Adhā), cu intenția de a căuta apropierea de Allah Preaînaltul. Timpul pentru oferirea jertfei începe după rugăciunea de ʿEīd și durează până la apusul soarelui în cea de a 13-a zi a lunii Dhu-l-Hijjah. Coranul spune: „De aceea, întoarce-te în rugăciune către Domnul tău [dedică-I rugăciunea ta numai Lui] şi jertfește [pentru săraci, doar de dragul lui Allah]!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 108:2] Rugăciunea menționată aici a fost interpretată ca fiind rugăciunea de ʿEīd al-Adhā, iar sacrificiul a fost interpretat ca făcând referire la udhiyah sau animalul de sacrificiu.

Reglementări islamice cu privire la udhiyah:

Tăierea unui animal de sacrificiu în timpul Sărbătorii Sacrificiului (ʿEīd al-Adhā) este un lucru pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a făcut și i-a încurajat şi pe alţii să îl facă, dacă își pot permite acest lucru (Sunnah mu’akkadah). Capul familiei poate oferi un sacrificiu pentru el însuși și în numele persoanelor aflate în întreținerea sa. Musulmanul care intenționează să ofere sacrificiul trebuie să se abțină de la a-și tăia părul și unghiile și de la a-și ciupi pielea (acest lucru ar cauza smulgerea părului) începând cu prima zi de Dhu-l-Hijjah și până când taie animalul de sacrificiu în cea de a zecea zi de Dhu-l-Hijjah.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească animalul de sacrificiu

 1. Nu este îngăduit a se oferi ca jertfă niciun animal sau pasăre în afară de animalele pastorale și anume oi, vaci sau cămile. O oaie sau o capră este suficientă pentru un om și casa lui și șapte gospodării diferite pot contribui împreună la sacrificarea unei vaci sau a unei cămile.
 2. Animalul de sacrificiu trebuie să aibă vârsta potrivită. O oaie trebuie să aibă vârsta de cel puțin șase luni, o capră de un an, o vacă de doi ani și o cămilă de cinci ani.
 3. Trebuie să fie lipsit de defecte vizibile, pentru că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Există patru tipuri de animale care nu pot fi tăiate pentru jertfă: un animal cu un singur ochi sau orb, al cărui defect este evident, un animal bolnav a cărui boală este evidentă, un animal olog al cărui șchiopătat este evident și un animal slăbit care nu are măduvă în oasele sale.” [An-Nasa’i, 4370; At-Tirmidhi, 1497]

Ce trebuie făcut cu animalul de sacrificiu?

 • Este interzis să vindem vreo parte din animalul de sacrificiu.
 • Este recomandat ca animalul să fie împărțit în trei părți: o treime pentru consumul propriu, o treime să se împartă ca daruri și o treime să se dea ca act caritabil săracilor și nevoiașilor.
 • Este permisă împuternicirea cuiva pentru sacrificarea animalului de jertfă în numele altcuiva, aşa cum sunt societățile de caritate de încredere care întreprind sacrificarea animalelor de sacrificiu și le distribuie celor nevoiași.

Vizitarea orașului Medina

Vizitarea orașului Medina Medina este orașul în care a emigrat Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), atunci când a plecat din orașul său natal, Mecca, unde a fost persecutat de către politeiști.

Când a ajuns la Medina, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început construcția moscheii sale, care a devenit un nucleu al cunoașterii, servind scopului chemării oamenilor la islam și fiind locul unde aceștia îi învățau principiile mărețe.

Este puternic recomandată vizitarea Moscheii Profetului din Medina, atât în timpul sezonului de Hajj, cât și în orice alt moment al anului.

Trebuie totuși să menționăm că vizita la Moscheea Profetului nu are nimic de-a face cu Hajj-ul și ritualurile sale și nu este restricționată de vreun interval anume.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu porniți în călătorie decât pentru a ajunge la una dintre aceste trei moschei: Moscheea Sacră [din Mecca], această moschee a mea [din Medina] și Moscheea Al-Aqsa [din Ierusalim].” [Al-Bukhari, 1139; Muslim, 1397; Abu Dawud, 2033]

Cu altă ocazie, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „O rugăciune în moscheea mea este mai bună decât o mie de rugăciuni în oricare altă moschee, în afară de Moscheea Sacră [din Mecca].” [Al-Bukhari, 1190; Muslim, 1394]

Locuri recomandate pentru a fi vizitate în Medina

Musulmanul aflat în vizită în orașul Medina trebuie să aibă intenția să viziteze moscheea Profetului și să se roage în ea. El poate vizita și alte locuri, precum:

 1. În fața Moscheii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se află o mică zonă specială, numită Ar-Rawdah Ash-Sharifah (care, tradus ad litteram, ar însemna «Grădina cea nobilă»), localizată între mormântul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în locul căruia mai înainte se afla una dintre camerele sale, și amvonul său. Efectuarea rugăciunii în acest loc aduce cu sine numeroase beneficii, conform cuvintelor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Între casa și amvonul meu se află o grădină dintre Grădinile Paradisului.” [Al-Bukhari, 1196; Muslim, 1391]
 2. Trimiterea salutului de pace asupra Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): cel care dorește să facă acest lucru trebuie să stea în fața mormântului Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu spatele către qiblah, și să spună cu tot respectul și cu o voce scăzută: «As-salāmu alaika yā rasūl Allahi wa rahmatu-Llahi wa barakātuhu. Ash-hadu annaka qad ballaghta-ar-risālata, wa addeit-al-amānata, wa nasahta-l-ummata, ua jāhadta fi-Llahi haqqa jihādih, fa jazāk-Allahu ʻan ummatika afdala mā jaāz nabiyyan ʻan ummatih!» - Pacea, binecuvântarea și mila lui Allah fie asupra ta, o, Trimis al lui Allah! Mărturisesc că tu ai transmis Mesajul, ai împlinit ceea ce ți-a fost încredințat, ai sfătuit sincer comunitatea musulmană și te-ai străduit din greu pe Calea lui Allah, întocmai așa cum merită El. Fie ca Allah să te răsplătească pentru noi mai mult decât orice alt Profet a fost răsplătit pentru comunitatea sa. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în legătură cu aceasta: „Nu există persoană care trimite salutul de pace asupra mea fără ca Allah să nu îmi înapoieze sufletul, ca să îi pot răspunde.” [Abu Dawud, 2041] Apoi, credinciosul face un pas către dreapta și trimite salutul de pace asupra lui Abu Bakr As-Siddīq (Allah fie mulțumit de el!), succesorul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și cel mai bun dintre companionii săi. Apoi, făcând încă un pas către dreapta, trimite salutul de pace asupra lui ʻOmar ibn al-Khattāb (Allah fie mulțumit de el!), cel de-al doilea calif drept călăuzit și cel mai bun dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), după Abu Bakr As-Siddīq (Allah fie mulțumit de el!). Este demn de menționat aici că, deși Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel mai bun dintre toți oamenii, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu poate nici să ne facă vreun rău, nici să ne aducă vreun beneficiu, așadar nu trebuie să îl invocăm sau să îi cerem ajutorul. Trebuie, în schimb, să Îl invocăm pe Allah Preaînaltul și să Îi dedicăm toate actele de adorare numai și numai Lui, Unicul.
 3. Vizita la Moscheea Qubā’: moscheea Qubā’ a fost prima moschee clădită în islam; într-adevăr, ea a fost construită înainte ca Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să construiască moscheea sa din Medina. Pelerinilor care vizitează Medina li se recomandă cu putere să o viziteze, așa cum făcea și Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !), care a spus: „Cel care face abluțiunea (wudu’) în casa lui și apoi merge la moscheea Qubā’ și se roagă în interior, va avea o răsplată echivalentă cu cea a împlinirii ʻUmrah (pelerinajul cel mic la Kaʻbah).” [Ibn Majah, 1412]