Purificarea (Tahārah)

Allah Preaînaltul le poruncește musulmanilor să se purifice intern de păcatul politeismului (shirk) și de bolile inimii, precum invidia, mândria și ura, și extern de murdărie și alte impurități. Odată ce au făcut aceasta, ei devin demni de iubirea lui Allah, după cum spune Coranul: „[...] Allah îi iubește pe cei care se căiesc și îi iubește pe cei care se curăţesc [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:222]