Najveći Božiji dar čovjeku

Allah Uzvišeni je podario čovjeku mnogobrojne blagodati koje se ne mogu ni izbrojati. Svi mi uživamo neke od njih. On Svemoćni podario nam je sluh i vid, a nekima je uskratio ova dva vrijedna dara. On Uzvišeni obdario nas je razumom, zdravljem, imetkom, porodom, Štaviše, On nam je potčinio cijeli svemir; Sunce, nebo, Zemlju i sva druga Njegova stvorenja: Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati... (En-Nahl, 18.).

 Islam is the Greatest Blessing Ever

Sve te blagodati nestaju sa završetkom našeg kratkog zemaljskog života, osim jedne blagodati koja na dunjaluku donosi sreću i smirenost i prenosi svoj uticaj na ahiret – život poslije smrti. To je blagodat upute u islam; najveći dar kojeg Allah Svemilosni daje Svojim pokornim robovima.

Iz tog razloga Allah Uzvišeni je blagodat Upute u znak počasti istoj, pored svih drugih Njegovih blagodati ljudima, pripisao Sebi. Svevišnji je objavio: Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Ma’ida, 3.).

Ima li veće blagodati od Allahove blagodati čovjeku kojom ga izvodi iz tmina na Svjetlo i upućuje ga na vjeru s kojom je On Uzvišeni zadovoljan, kako bi čovjek ostvario cilj radi kojeg je stvoren – da obožava i pokorava se Allahu, i tako zaslužio sreću na ovome svijetu i veliku nagradu na ahiretu.

Koliko je samo velika Allahova blagodat i dobrota prema nama kada nas je odabrao da budemo članovi najboljeg Ummeta koji se pojavio među ljudima, da širimo riječ šehadeta: La ilahe illellah, s kojom je Allah Uzvišeni slao Svoje odabranike – vjerovjesnike, mir i spas Božiji neka im pripadnu.

Kada su neki u vjeri neuki pomislili da su svojim prihvatanjem islama oplemenili islam jer su oni vlasnici dobra, pa su zbog toga uzeli prebacivati Vjerovjesniku, Allahov spas i mir neka mu pripadnu, on ih je obavijestio da svaka dobrota i blagodat pripadaju samo Allahu Svevišnjem što im je uputu darovao i u pravu vjeru ih uputio. U vezi toga, Allah Uzvišeni je objavio: Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: “Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.” (El-Hudžurat, 17.).

Allahove blagodati prema čovjeku su neizmjerne, ali samo jednu blagodat Allah Uzvišeni izdvaja i na nju nas podsjeća, a to je blagodat islama: upute u pokornost Njemu i spoznaje Njegove jednoće.

Da bi ova blagodat potrajala i postala dijelom nas potrebno je da na njoj stalno zahvaljujemo. Uzvišeni je rekao: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati. (Ibrahim, 7.).

Kako se, onda, zahvaliti na toj blagodati?

Uz dva uvjeta:

Dosljednim prihvatanjem vjere i strpljivim podnošenjem iskušenja na tom putu. (Vidi str. 239)

Upoznavanjem islama, a zatim mudrim i strpljivim pozivanjem u njega. (Vidi str. 240)