Tvoj novi život

Trenutak prihvatanja islama za čovjeka je najvažniji trenutak u životu. To je ustvari njegovo novo rođenje s kojim je spoznao razlog svog postojanja u životu i saznao kako će da živi u skladu sa ugodnim pravilima islama.