• Tvoje vjerovanje – iman

  Tvoje vjerovanje – iman

  Sve poslanice koje su vjerovjesnici dostavljali svojim narodima sadržavale su istu poruku da robovanje i pokornost (ibadet) pripadaju samo Allahu Jedinome, Koji nema sudruga, uz negiranje i odbacivanje (kufr) lažnih božanstava kojima se neko...

  READ MORE
 • Tvoje obredno čišćenje – taharet

  Tvoje obredno čišćenje – taharet

  Allah Uzvišeni obavezao je muslimana da očisti svoju nutrinu i srce od širka – idolatrije i svih drugih duhovnosrčanih bolesti poput oholosti, mržnje, zavidnosti i tome slično. U isto vrijeme, On ga obavezuje da očisti i drži čistim svoje tijelo...

  READ MORE
 • Tvoj namaz

  Tvoj namaz

  Namaz (salat) je temelj vjere i svakodnevna veza roba sa njegovim Gospodarom i Stvoriteljem. Iz tog razloga namaz je najveći i najvažniji oblik ibadeta (obredoslovlja, pokornosti) Svemogućem. Allah Uzvišeni naredio je muslimanu obavljanje namaza...

  READ MORE
 • Tvoj post

  Tvoj post

  Allah Uzvišeni je propisao muslimanima jedan mjesec posta u godini, a to je blagoslovljeni mjesec ramazan. Post u ramazanu je četvrti stub islama, Milostivi je u Kur’anu objavio: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije...

  READ MORE
 • Tvoj zekat

  Tvoj zekat

  Zekat (obavezno godišnje izdvajanje dijela imovine od strane vlasnika nisaba - imovinske količine, mjere - u svrhe predviđene Šerijatom) je stroga vjerska dužnost koju je odredio Svevišnji, a treći je po redi od pet temeljnih islamskih dužnosti....

  READ MORE
 • Tvoj hadždž

  Tvoj hadždž

  Hadždž – hodočašće u Mekki je peti temelj islama, a predstavlja jedinstven ibadet koji se manifestira tjelesnom, srčanom i novčanom pokornošću i odricanjem u ime Allaha Uzvišenog. Hadždž je obaveza koju je dužan izvršiti svaki imućan i fizički...

  READ MORE
 • Tvoji poslovni i materijalni odnosi

  Tvoji poslovni i materijalni odnosi

  Islam je odredio i propisao kompletan skup propisa i zakona, koji održavaju i štite interes čovjeka i njegova poslovna, imovinska i stručno-interesna prava, bez obzira bio imućan ili siromašan, te imaju za cilj da održavaju kompaktnost i...

  READ MORE
 • Tvoja hrana i piće

  Tvoja hrana i piće

  Hrana u islamu ima poseban položaj jer od nje ovisi uslišavanje dove i blagoslov – berićet u imetku i porodu. Halal hrana podrazumijeva vjerom dopuštene vrste jela i ono što je zarađeno pošteno ili kupljeno pošteno stečenom imovinom, bez nanošena...

  READ MORE
 • Tvoja odjeća

  Tvoja odjeća

  Odjeća je jedna od Allahovih blagodati kojima je obdario ljude. Uzvišeni je kazao: O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. (El-‘Araf, 26.).

  READ MORE
 • Tvoja porodica

  Tvoja porodica

  Islam ulaže maksimalan trud i napor u utemeljivanju i učvršćivanju porodice, njenom čuvanju od svega što bi joj moglo naškoditi i narušiti njene osnove. Kroz čestitost porodice osiguravamo i čestitost njenih članova, kao i cjelovite zajednice....

  READ MORE
 • Tvoj ahlak – pravila lijepog ponašanja

  Tvoj ahlak – pravila lijepog ponašanja

  Ahlak u islamu nije luksuz ili nešto što upotpunjuje čovjeka, nego je to temeljni dio koji je vezan za vjeru sa svih strana. Ahlak u islamu zauzima vrlo visoko mjesto i položaj. To se očituje u svim propisima islama, pa i sâm Vjerovjesnik, Allah...

  READ MORE
 • Tvoj novi život

  Tvoj novi život

  Trenutak prihvatanja islama za čovjeka je najvažniji trenutak u životu. To je ustvari njegovo novo rođenje s kojim je spoznao razlog svog postojanja u životu i saznao kako će da živi u skladu sa ugodnim pravilima islama.

  READ MORE