Pet stubova islama (ruknovi islama)

Allahov Vjerovjesnik, Allah mu spas i mir darovao, rekao je: “Islam je sazdan na pet stvari: šehadetu (svjedočenju) da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata (obavezna milostinja), činjenju hadždža (hodočašća Ka’bi) i postu mjeseca ramazana.” (El-Buhari, 8 i Muslim, 16).

Pet navedenih stubova – ruknova predstavljaju osnove vjere i velike postulate islama. Na stranicama koje slijede detaljnije ćemo pojasniti značenja i propise vezane za spomenute stubove vjere.

Prvi stub vjere odnosi se na iman (vjerovanje) i tevhid (potvrđivanje Allahove jednoće), obrađen u prvom poglavlju pod naslovom: Imanuke – tvoje vjerovanje.

Zatim slijedi namaz kao najvažniji i najčasniji oblik ibadeta – pokornosti Allahu Uzvišenom, o čemu je Vjerovjesnik, Allah mu spas i mir darovao, rekao: “A njegov stub je namaz.” (Et-Tirmizi, 2749); – tj. stub islama na kojem je sazdana cijela vjera i na njemu opstoji. Što znači da nema islama bez izvršavanja namaza.

Za ispravnost namaza uvjet je da ga musliman obavlja u stanju potpune čistoće (fizičke i šerijatske), pa će iz tog razloga nakon poglavlja “Tvoje vjerovanje” slijediti poglavlje “Tvoja čistoća”, zatim “Tvoj namaz” i tako dalje logičkim slijedom.

Pet stubova islama (ruknovi islama)

1   2
Šehadet – svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Obavljanje namaza. e prayers
3   4   5
Izdvajanje zekata (obavezna milostinja imućnih). Post u mjesecu ramazanu. Obavljanje hadždža.