Vjera obuhvata sve segmente života

Islam ne predstavlja samo neku duhovnu potrebu koju muslimani zadovoljavaju putem molitve – dove i namaza u džamiji.

Niti je opet samo skup uvjerenja i stavova koja vjeruju i prihvataju sljedbenici islama.

Za islam se ne može reći da je samo savršen ekonomski sistem.

Kao što nije isključivo ograničen na puka pravila i teorije o izgradnji i uređenju društvene zajednice.

Također, islam se ne fokusira samo na moral, etiku i pravila ponašanja u saradnji s drugima.

Naprotiv, islam je savršen, potpun i sveobuhvatan sistem života sa svim njegovim elementima i segmentima, horizontima i poljima. Islam obuhvata i podrazumijeva sve prethodno navedeno i još mnogo drugoga.

Allah Svemilosni je upotpunio blagodat vjere muslimanima i zadovoljan je da nam tako usavršen islam bude vjera. Uzvišeni je rekao: Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Ma’ida, 3.).

Kada je neki mušrik – idolopoklonik htio ismijati islam, časnom ashabu (Poslanikovom drugu) Selman el-Farisiju, rekao je: “Vaš drug (misleći na Allahovog Poslanika) uči vas svemu, pa čak i to kako ćete nuždu obavljati?!” Na to mu je ovaj časni ashab odgovorio: “Da, on nas podučava tome.” (Muslim, 261), zatim mu je, s ponosom, obrazložio propise islama i pravila ponašanja vezana za ono što je idolopoklonik spomenuo.