Vrste žena u odnosu na muškarca:

Žena, u odnosu na muškarca, dijeli se na nekoliko kategorija:

 1. Da žena bude supruga:

Muškarcu je dozvoljeno da gleda i uživa u svojoj supruzi kako hoće, a to isto je dozvoljeno i ženi sa svojim suprugom. Uzvišeni Allah naziva supruga odjećom supruzi a nju naziva odjećom supruga, kao jedna krasna slika fizičkog, emotivnog i duhovnog povezivanja njih dvoga, pa kaže: ...one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. (El-Bekare, 187.). (Pogledaj stranicu 211)

 1. Da mu bude od onih koje su mu zabranjene

Od onih koje su zabranjene (meharim) misli se na one koje su muškarcu zabranjene da s njima stupi u brak, a to su:

1 Majka, nana, po ocu ili majci, i daljnje nane po uzlaznoj liniji.
2 Direktna kći, ili kćerka od sina ili kćerka od kćeri i dalje u silaznoj liniji.
3 Sestra, ili sestra po ocu ili sestra po majci.
4 Rođena očeva sestra, tetka, ili njegova sestra po ocu, ili sestra mu po majci, a u to spadaju i tetke očeve po ocu ili po majci.
5 Tetka po majci, ili njena sestra po ocu ili sestra po majci, kao i očeva tetka po ocu ili tetka po očevoj majci.
6 Kćerka rođenog brata, ili brata po ocu ili brata po majci, i dalje u silaznoj liniji, kao kći bratića.
7 Kćerka rođene sestre ili sestre po ocu ili sestre po majci, i dalje u silaznoj liniji, kao kćerka sestričine.
8 Suprugina majka, bez obzira da li on sa suprugom živio u braku ili se razveo od nje. Njena majka je od trajnih meharima (zabranjenih za brak), a takav je slučaj i sa puničinom majkom.
9 Suprugina kći koja nije od njegova potomstva.
10 Sinova supruga i dalje u silaznoj liniji, kao na primjer unukova supruga.
11 Očeva supruga i dalje u uzlaznoj liniji, kao na primjer djedova supruga.
12 Majka po mlijeku, a to je ona žena koja ga je dojila u prve dvije godine makar pet puta do sitosti. Islam joj je dao pravo na osnovu njena dojenja čovjeka.
13 Sestra po mlijeku, a to je kćerka one žene koja ga je dojila dok je bio malehan, kao što se navelo. Također, sva rodbina po mlijeku je jednako zabranjena kao i rodbina po krvi; tetka po ocu, tetka po majci, bratična, sestrična, po mlijeku.
 1. Da mu je žena strana

Strana žena je svaka ona koja ne spada u kategoriju zabranjenih (meharim) svejedno da li je od njegovih rođaka; amidžična, tetična ili dajdžična, bratova žena ili po tazbinstvu, ili nije nikakva rodbina.

Izvještaji i statistika svakodnevno potvrđuju silovanja i nezakonite veze koje pogađaju mnoge porodice i one zajednice koje su daleko od primjene Allahova zakona.

Islam je uspostavio zakone kojima reguliše vezu muslimana sa ženom koja mu je strana (edžnebije) sa svrhom čuvanja časti i kako bi se spriječio šejtanski uticaj na čovjeka. Onaj ko je stvorio čovjeka najbolje zna šta je dobro za njega, kao što kaže Uzvišeni: A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten. (El-Mulk, 14.).

Ograničenja veze muškarca i strane žene:

 1. Obaranje pogleda

Musliman ne bi trebao da gleda ono što je sramotno, ili da gleda u ono što bi moglo pobuditi strasti, niti da duže zadržava pogled na ženi ako za to nema potrebe.

Allah naređuje i jednom i drugom spolu da obaraju pogled jer to je način na koji se čuva čednost i čast, kao što je gledanje bez ustezanja način da se zapadne u nemoral: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. (En-Nur, 30.-31.).

Ako se desi da čovjek slučajno pogleda, treba da svoj pogled skrene od svega što je zabranjeno, a to podrazumijeva i sve vrste medija, kao i internet. Zabranjeno je da gleda sve ono što će pobuditi strasti i nagone.

 1. Ophođenje s obzirom i na lijep način

Ženi koja mu je strana, a i ona njemu, obraćat će se na pristojan način koji je daleko od bilo čega što bi moglo pobuditi strast, bez obzira na koji način.

 • Uzvišeni Allah zabranjuje ženama koketiranje i višeznačan govor sa stranim muškracima, nego da pričaju jasno i nedvosmisleno, pa kaže: ...na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite! (El-Ahzab, 32.).
 • Zabranjuje i izazovan hod i pokrete i pokazivanje nekih od tjelesnih ukrasa, pa kaže Uzvišeni: ...i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. (En-Nur, 31.).
 1. Zabrana osamljivanja

Značenje osamljivanja (hulveta) je da se izdvoji muškarac sa ženom koja mu je strana na nekom mjestu gdje ih niko ne vidi. Islam zabranjuje osamljivanje jer to je način na koji šejtan djeluje i ostvaruje nemoral. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “I neće se muškarac osamiti sa ženom a da šejtan ne bude treći s njima.” (Et-Tirmizi, 2165).

 1. Hidžab (pokrivanje)

Allah propisuje hidžab ženi a ne muškarcu zbog ljepote koju joj je dao i drugih zavodljivih činilaca, što je čini kušnjom muškarcu više nego je muškarac kušnja njoj.

Allah je propisao hidžab zbog nekoliko stvari, od kojih su i:

 • Kako bi žena bila u mogućnosti da dostavi svoju poruku u životu, zajednici, na znanstvenom i praktičnom polju, na najbolji mogući način uz očuvanje svoje časti i čednosti.
 • Smanjivanje mogućnosti nemorala a radi očuvanja zajednice, s jedne, i čuvanja časti žene, s druge strane.
 • Pomoć onim muškarcima koji gledaju u ženu, da sačuvaju svoju čednost i da imaju kontrolu nad sobom, pa da se prema njoj ophode kao čovjeku koji ima sva prava kao i oni sami, a ne kao nešto što služi samo za podmirenje strasti i zabavu.

Granice hidžaba:

Allah je obavezao ženu da pred muškarcem koji joj je stranac, pokrije čitavo tijelo osim lica i šaka, kao što kaže Uzvišeni: ...i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje. (En-Nur, 31.).

Ukoliko će pokazivanjem lica ili šaka izazvati pohotu, tada treba da pokrije i lice i šake.

 

Ograničenja hidžaba:

Ženi je dozvoljeno da oblači raznovrsnu i raznobojnu odjeću ako ispunjava sljedeće uvjete:

 1. Da joj hidžab pokriva ono što je obavezno sakriti.
 2. Da je široka i komotna odjeća koja ne ističe tjelesne obline.
 3. Da nije providna odjeća.