Brak u islamu

 Brak je jedna od najjačih veza koje islam potvrđuje.

Brak je jedna od najboljih i najjačih veza koju je islam potvrdio i učinio praksom poslanika (vidi 200 str.).

Islam vodi računa i o pojedinačnim dijelovima vezanim za brak, normama ponašanja i pravima supružnika a što bi moglo očuvati ovu vezu i omogućiti da se zasnuje uspješna porodica u kojoj će odrastati i razvijati se djeca duševno i duhovno jaka, vjerski odgojena i koja će imati istaknutu ulogu u svim oblastima života.

 

Od tih propisa su:

Islam određuje obavezne uvjete i suprugu i supruzi kako bi brak bio valjan i ispravan, a to su:

Uvjeti koje islam postavlja ženi-supruzi:

 1. Da žena bude muslimanka ili kitabijka (kršćanka ili židovka) koja je ubijeđeni vjernik, ali nas islam podstiče da biramo muslimanku vjernicu, jer će ona biti čestita majka tvoje djece, pomagat će ti u svakom dobru, kao što Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Uzmi vjernicu i usrećit ćeš se.” (El-Buhari, 4802 i Muslim, 1466).
 2. Da bude čedna i neporočna. Brak je zabranjen s onom koja je poznata po svom nemoralu i bestidnosti, kao što kaže Uzvišeni: ...i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, (El-Ma’ide, 5.).
 3. Da ne bude od meharim s kojima je zabranjeno stupiti u brak, kao što smo ukazali, i da istovremeno ne živi u braku sa ženom i njenom sestrom, ili njenom tetkom. (Vidi str. 204)

Uvjeti islama za supruga:

Treba da bude musliman i u islamu je zabranjeno da se muslimanka uda za nevjernika, bez obzira koje vjere bio, da li sljedbenik Knjige (Jevreji i kršćani) ili ne, i islam potvrđuje pravo uzimanja muža ako ima jedno od dvoga:

 • Postojanost u vjeri
 • Lijep ahlak

Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada zaprosi neko od vas a zadovoljni ste njegovom vjerom i ahlakom, oženite ga.” (Et-Tirmizi, 1084 i Ibn Madže, 1967).

 Prava muža i žene

Allah određuje i mužu i supruzi prava i obaveze i podstiče ih na sve ono što će unaprijediti bračnu zajednicu i očuvati je. Odgovornost imaju i jedno i drugo i oboje su obavezni da ne traže i ne očekuju od druge strane ono što ona ne može ispuniti, kao što kaže Uzvišeni: One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. (El-Bekara, 228.).

Neophodno je razumijevanje i praštanje kako bi život bio normalan i kako bi se formirala normalna porodica.

Prava žene

 1. Izdržavanje i stan

 Muškarac je obavezan da troši na suprugu i djecu na lijep način .

 • Muž je obavezan da troši na svoju suprugu obezbjeđujući joj hranu, piće, odjeću i njene potrebe, da joj obezbijedi odgovarajući stan u kojem će živjeti, makar bila i bogata.
 • Visina troškova: Troškovi se određuju na osnovu primanja muža, bez rasipništva ili škrtarenja, kao što Uzvišeni kaže: Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici - prema tome koliko mu je Allah dao. (Et-Talak, 7.).
 • To trošenje bi trebalo da bude bez prigovora i pogovora i ponižavanja, nego kako to Allah kazuje, na lijep način, jer to nije darivanje nego pravo supruge koje ima kod svoga muža, i on treba da ga ispunjava na lijep način.
 • Trošenje na suprugu i na porodicu je višestruko nagrađeno u islamu. Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada musliman potroši na svoju porodicu, nadajući se nagradi za to, to mu se računa sadakom.” (El-Buhari, 5036 i Muslim, 1002). Još je rekao: “I nećeš ništa utrošiti nadajući se za to Allahovoj nagradi a da nećeš biti nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supruge.” (El-Buhari, 56 i Muslim, 1628). Ko izbjegava trošenje ili škrtari a u mogućnosti je, taj čini veliki prijestup, kao što kaže Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Čovjeku je dovoljno grijeha da je nemaran prema onim koje je obavezan izdržavati.” (Ebu Davud, 1692).
 1. Lijep odnos

Pod lijepim odnosom se podrazumijeva: lijep ahlak, blagost, nježan govor, opravdanje za grešku ili nedostatak od kojih niko nije pošteđen. Uzvišeni kaže: S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. (En-Nisa, 19.).

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Vjernik najpotpunijeg imana je onaj koji ima najljepši ahlak, a najbolji među vama su oni koji su najboljeg ponašanja prema svojim suprugama.” (Et-Tirmizi, 1162).

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Uistinu je vjernik najpotpunijeg imana onaj koji je najljepšeg ahlaka i koji je najobzirniji prema svojim ukućanima (supruzi).” (Et-Tirmizi, 2612 i Ahmed, 24677).

I rekao je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji svojim čeljadima, a ja sam najbolji svojoj čeljadi.” (Et-Tirmizi, 3895).

Jedan od ashaba je pitao Allahova Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Allahov Poslaniče, šta je neki od nas obavezan prema svojoj supruzi?” Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Da je hraniš kada i sâm jedeš, da je odijevaš kada sebi odjeću kupuješ, da je ne udaraš po licu, da je ne ružiš i ne izbjegavaš osim u kući.” (Ebu Davud, 2142.).

 1. Pravdanje i podnošenje

Neophodno je imati na umu prirodu žene koja je različita od prirode muškarca i nastojati sagledati život sa svih strana. Niko nije pošteđen grešaka i trebamo nešto razumjeti i gledati s pozitivne strane. Uzvišeni Allah poziva na sagledavanje svih strana, pa kaže: I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. (El-Bekare, 237) a Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Vjernik ne treba da mrzi i prezire vjernicu; ako mu se ne sviđa neki njen postupak, ima drugi koji mu se sviđa.” (Muslim, 1469).

Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, potvrđuje brigu o ženama i lijepo ophođenje prema njima, upozoravajući da je njena narav i emocije drugačiji od muškarčevih i da je ova različitost upotpunjavajuća za porodicu. To ne bi trebalo da bude uzrokom nesloge ili razvoda, kao što kaže Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Budite obzirni spram žena jer je žena stvorena od rebra i nema načina da ga se ispravi. Ako uživaš s njom, uživaš uz iskrivljenost, a ako pokušaš da ga ispraviš, slomit ćeš ga, a lomljenje rebra je razvod braka.” (El-Buhari, 3153 i Muslim, 1468.).

 1. Noćenje

Muškarac treba da noći kod svoje supruge i to ne bi trebalo da bude manje od jednom u četiri dana, kao što je obavezan da napravi podjelu među svojim suprugama, na pravedan način, ako je oženjen s više od jednom.

 1. Braniti je jer je ona tvoja čast

Kada čovjek oženi ženu, ona postaje njegova čast i obavezan je da brani tu čast, makar i po cijenu života, shodno riječima Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Ko izgubi život braneći svoju porodicu, šehid je.” (Et-Tirmizi, 1421 i Ebu Davud, 4772).

 1. Da ne kazuje bračne tajne

Nije dozvoljeno muškarcu da kazuje o osobenostima svoje supruge i šta se desilo među njima, kao što Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Među najgore ljude kod Allaha na Kijametskom danu, spada onaj čovjek koji povjeri nešto svojoj supruzi i ona povjeri njemu, a onda on proširi njenu tajnu.” (Muslim, 1437).

 1. Nije dozvoljeno iskazivanje neprijateljstva prema supruzi i prekoračenje granica

Islam je, za rješenje problema, postavio neka ograničenja, od kojih su:

 • Potrebno je voditi dijalog, savjetovati i opominjati kako bi se popravile greške.
 • Dozvoljeno mu je da prekine razgovor, ali ne više od tri dana, a onda da napusti postelju ali da ne napušta i kuću.
 • Aiša, r.a., kazuje: “Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, nikada nije udario ni ženu ni roba, osim kada se borio na Allahovom putu.”
 1. Podučavanje i savjetovanje žene

Čovjek je obavezan da naređuje i zabranjuje svojoj čeljadi, da vodi računa da ih dovede do džennetskih blagodati i da ih sačuva od Džehennema kroz podsticanje i naređivanje, zabranu i odvraćanje. Supruga treba, također, da vodi računa da savjetuje svog muža i da ga usmjerava onom što je korisno i dobro i da djecu odgaja na pravilan način. Uzvišeni kaže: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. (Et-Tahrim, 6.). Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je rekao: “...čovjek u svojoj porodici je pastir i odgovoran je za svoje stado.” (El-Buhari, 2416 i Muslim, 1892.).

 1. Pridržavanje uvjeta supruge

Čovjek je obavezan da se pridržava uvjeta koje je supruga postavila prilikom sklapanja bračnog ugovora

Ako je žena uvjetovala nešto u čemu nema smetnje, prilikom ugovaranja braka, kao naročitu kuću ili troškove, i to muž prihvatio i potpisao, onda je obavezan da to i ispuni. Ovo je jedan od najvažnijih uvjeta da se ispune i da ih se pridržava. To zbog toga što je bračni ugovor jedan od najprečih i najvažnijih, kao što Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Najpreči uvjeti kojih se trebate pridržavati i opravdati ih su oni koji su vam dozvolili stidna mjesta.” (El-Buhari, 4856 i Muslim, 1418.).

Prava muža

 1. Obaveza pokoravanja

Allah je čovjeka učinio jačim od žene, u smislu da je odgovoran za njene poslove, da je usmjerava i vodi računa o njoj, kao što su namjesnici obavezni spram svojih podanika, kroz ono što je Allah učinio da muškarac bude odličniji od nje i zbog onoga što mu je učinio kao materijalnu obavezu. Uzvišeni kaže: Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. (En-Nisa, 34.).

 1. Omogućavanje mužu bračne postelje

Jedno od prava muža kod supruge je pravo na užitak i snošaj. Njoj je pohvalno da se, za tu priliku, dotjera i nakiti. Ako žena uskrati svom mužu snošaj, čini veliki prijestup, osim ako za to ima šerijatsko opravdanje; hajz-mjesečnicu, ramazanski post, bolest i slično tome Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada čovjek pozove suprugu u postelju i ona odbije pa on zanoći srdit, proklinju je meleki sve do svanuća.” (El-Buhari, 3065 i Muslim, 1436).

 1. Zabrana ulaska onom za koga muž nije zadovoljan da ulazi u kuću

Pravo muža kod supruge je da ne pušta nikoga u kuću s kim on nije zadovoljan Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ženi nije dozvoljeno da posti kada joj je muž prisutan osim uz njegovu dozvolu, niti da dozvoli ulazak nekome u kuću, osim uz njegovo dopuštenje.” (El-Buhari, 4899).

 1. Neizlaženje iz kuće osim uz dozvolu muža

Jedno od prava muža kod njegove supruge je i da ona ne izlazi iz kuće osim uz njegovo odobrenje, svejedno da li je to naročita dozvola za određeni izlazak ili se odnosilo na dozvolu izlaska zbog njena posla ili potreba.

 1. Suprugino služenje muža

Ženi je pohvalno da služi muža u pripravljanju hrane i ostalih kućnih poslova.