Prava roditelja

Dobročinstvo prema roditeljima se smatra jednim od najboljih dobrih djela i djelom za koje će se imati najveća nagrada kod Allaha. Allah ga uporedo spominje sa robovanjem Njemu i tevhidom.

Poslušnost i dobročinstvo roditeljima čini jednim od najvećih uzroka za ulazak u Džennet. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Otac je centralna džennetska kapija, pa ako hoćeš ostavi tu kapiju ili vodi računa o njoj.” (Et-Tirmizi, 1900).

  • Opasnost od neposlušnosti roditeljima i hrđavog odnosa prema njima:

Jedan od najvećih prijestupa oko kojeg se sve vjere slažu da ga treba izbjegavati i upozoravati na njega je hrđav odnos prema roditeljima, kao što je Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao ashabima: “Hoćete li da vam kažem koji je najveći veliki grijeh?” Ashabi su rekli: “Naravno, Allahov Poslaniče.” On je rekao: “Širk-pripisivanje Allahu druga i neposlušnost roditeljima.” (El-Buhari, 5918).

  • Poslušnost njima u onome što nije grijeh prema Allahu:

Poslušnost roditeljima je obavezna u svemu što traže, osim ako traže da se bude neposlušno Allahu. Tada ih se neće slušati, jer nema pokornosti i poslušnosti stvorenju u griješenju Stvoritelju. Uzvišeni Allah kaže: Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. (El-Ankebut, 8.).

  • Dobročinstvo prema njima, naročito kada ostare

Uzvišeni Allah kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. (El-Isra’, 23.).

Uzvišeni Allah kazuje kako je obavezao i propisao čovjeku da bude pokoran roditeljima i da ih ne napušta i ne zapostavlja, naročito kada oni ostare i oslabe, makar se to pokazalo i sa protestnim uzdahom, bez ijedne progovorene riječi.

  • Roditelji nevjernici:

Musliman je obavezan na dobročinstvo roditeljima, poslušnost i odanost njima, makar bili i nevjernici. Uzvišeni kaže: A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, (Lukman, 15.).

Najbolje dobročinstvo koje im može učiniti je da im omili islam i da ih u njega pozove na lijep način i mudro.

Prava potomaka

  • Izabrati dobru suprugu koja će biti dobra majka je najveći i najbolji poklon koji otac može dati svojoj djeci.
  • Nazvati ih lijepim imenima jer će to biti znak raspoznavanja potomaka.
  • Da ih lijepo odgoji i poduči ih vjerskim osnovama i omili im ih. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je rekao: “Svako od vas je pastir i odgovoran je za svoje stado; namjesnik i upravitelj ljudima je pastir i odgovoran je za njih, čovjek je pastir nad svojim ukućanima i odgovoran je za njih, žena je pastirica u kući svog muža i njegovih potomaka i odgovorna je za njih. Tako, svi ste pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.” (El-Buhari, 2416 i Muslim, 1829). Roditelji počinju sa odgojem svoje djece krećući od najbitnijeg. Počinje tako što ga uči ispravnom vjerovanju koje je oslobođeno širka i novotarija, a onda ibadetima, naročito namazu, a onda ih podučavati ahlaku i pohvalnim osobinama i svemu što je pozitivno i dobro. To je nešto što je najbolje kod Allaha.

 

  • najbolje što je u mogućnosti. Allahov Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, je rekao: - Čovjeku je dovoljno grijeha da zanemari onog o kome skrbi. (Ebu Davud, 1692) Još je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao o skrbništvu i trošenju na kćeri, naročito: “Ko ima kćeri i skrbi o njima čineći im dobročinstvo, one će mu biti zaštita od Džehennema.” (El-Buhari, 5649 i Muslim, 2629).
  • Pravednost među djecom, muškom i ženskom, kao što Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Bojte se Allaha i budite pravedni među svojom djecom.” (El-Buhari, 2447., Muslim, 1623.). Nije dozvoljeno davati prednost kćerima nad sinovima, kao što nije dozvoljeno ni davati prednost sinovima u odnosu na kćeri, jer to može uzrokovati probleme kojima samo Allah zna kraj.