Tvoji poslovni i materijalni odnosi

Allah Svevišnji je naredio čovjeku da se trudi u sticanju opskrbe na zemlji, što je jasno iz sljedećeg:

  • Islam je zabranio prosjačenje i traženje od drugih sve dok čovjek može sobom privređivati. Upozorio je da oni koji traže od drugih, a sami mogu raditi, gube ugled i položaj kod Boga, a i kod ljudi. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Onaj od vas koji bude prosjačio od drugih, susrest će Allaha Uzvišenog a na njegovom licu neće ostati ni komadić mesa.” (El-Buhari, 1405 i Muslim, 1040).

U drugom predanju Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kazao je: “Koga zadesi siromaštvo pa se okrene ljudima, neće se riješiti siromaštva, a ko se okrene Allahu Uzvišenom, Allah će mu uskoro bogatstvo podariti.” (Ahmed, 3869 i Ebu Davud, 1645).

 Svaki dopušten – halal posao je častan rad kojeg se ne treba stidjeti

  • Sva zanimanja i djelatnosti; uslužna, proizvodna, ulagačka, su časna djela i poslovi kojih se ne treba stidjeti sve dok su okvirima poštenja i halal - dopuštenog poslovanja. Vjerski izvori nam prenose da su Božiji vjerovjesnici, Allah im mir i spas podario, radili i bavili se uobičajenim poslovima i zanimanjima kojim su se bavili i njihovi sunarodnjaci. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, kaže: “Nijedan poslanik nije odabran za poslanstvo, a da prije toga nije bio pastir ovaca.” (El-Buhari, 2143). Vjerovjesnik Zekerijja bio je stolar. (Muslim, 2379). I svi drugi poslanici su radili slične poslove.
  • Onaj ko s dobrom namjerom pristupa poslu, želeći time zadovoljiti svoje potrebe i potrebe svoje porodice da ne traže od drugih, te pomoći siromašnima i potrebnicima, imat će nagradu za za svoj trud i rad.

Polazna šerijatska osnova/princip u pogledu poslovno-materijalnih odnosa

Polazna šerijatska osnova/princip u pogledu svih poslovno-materijalnih odnosa; prodaje, kupovine, zakupnine i svih drugih poslovno-materijalnih odnosa i djelatnosti među ljudima, jeste ibaha – dozvoljenost i dževaz – dopustivost, izuzimajući iz toga nedopustive radnje i odnose radi načelne zabrane nečega ili zabrane zbog posljedičnog ishoda.

Izvorno zabranjene stvari

A odnosi se na ono što je Allah Uzvišeni kategorisao kao haram – zabranjeno, nedopustivo samo po sebi kao predmet ili pojava u svojoj osnovi. Takve stvari ili djela nije dopušteno uzimati za predmet poslovno-materijalnih odnosa i ugovora; prodavati ih, kupovati, iznajmljivati, proizvoditi, reproducirati i stavljati ih u opticaj među ljudima.

Primjeri izvorno zabranjenih stvari

  • Svinja i pas.
  • Sve uginule životinje (krepalina ili lešina) i njihovi organi.
  • Sva alkoholna pića.
  • Sve vrste droga i ono što ugrožava zdravlje..
  • Sredstva za širenje nemorala i bestidnosti: audio i video materijali, internet portali i časopisi s nemoralnim, vulgarnim i pornografskim sadržajem.
  • Kipovi i sve što se obožava mimo Allaha Uzvišenog.

Zabranjene stvari i radnje zbog posljedičnog ishoda

To su u osnovi dopuštene stvari ili radnje, ali su svrstane u haram – zabranjeno zbog načina na koji su stečene, u osnovi štetnog za pojedinca i zajednicu.

Razlozi koji neku stvar ili radnju u poslovno-materijalnim odnosima uvrštavaju u kategoriju harama – zabranjenog su sljedeći:

Lihvarstvo, obmana, neupućenost ili nepoznavanje mahane predmeta poslovnog-materijalnog ugovora, nepravda, kockanje i igra na sreću.

Pojasnit ćemo svaki uzrok pojedinačno: