Islamska etika u poslovanju

Islam je proisao pravila i postavio načela poslovanja, pozivajući poslovne stranke da se pridržavaju određenih etičkih pravila u onome što rade:

Emanet – povjerenje

Povjerenje u svim poslovnim odnosima sa drugima, bilo da su to muslimani ili ne, jer najvažniji etički princip muslimana je dosljednost Allahovom zakonu koji podrazumijeva povjerenje:

  • Allah Uzvišeni je objavio: Allah vam zapovijeda da emanete (povjerene stvari) vratite (ispoštujete) onima kojima i pripadaju. (En-Nisa’, 58.).
  • Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, uvrstio je pronevjeru i nepovjerenje u osobine munafika – licemjera, on je rekao: “Tri su znaka licemjera: kada govori, laže; kada obeća, ne ispuni i kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri.” (El-Buhari, 33 i Muslim, 59).
  • Svevišnji je kazao: Ono što žele - vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju - a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju - i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu. (El-Mu’minun, 1.-8.) . Iz tog razloga Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, stavio je u položaj sumnje vjerovanje osobe koja izdaje povjerenje, on je rekao: “Nema vjere onaj ko nema poverenja – emaneta.” (Ahmed, 12567).
  • U Mekki su Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, prije poslanstva zvali Es-Sadik El-Emin (Iskreni i Povjerljivi), jer je on bio uzor povjerenja u međuljudskim odnosima i poslovanju s ljudima.

Sidk – iskrenost, istinoljubivost

Iskrenost i jasnost su dvije osobine koje islam traži i naznačava njihovu važnost:

  • Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, govori o prodavcu i kupcu, pa veli: “Ako su iskreni i sve iznesu na vidjelo, njihova kupoprodaja bit će blagoslovljena, dočim ako prikriju i slažu, bit će im uskraćen blagoslov u kupoprodaji.“ (El-Buhari, 1973 i Muslim, 1532).
  • Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Preporučujem vam istinit govor, jer istinit govor vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u Džennet. Čovjek će konstantno govoriti istinu sve dok kod Allaha ne bude upisan kao istinoljubivi.” (Muslim, 2607).
  • Islam je osobu koja se lažno zaklinje s ciljem prodaje svoje robe, svrstao u velike grješnike, o čemu je Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Trojici se Allah neće ni obratiti na Sudnjem danu, neće u njih ni pogledati, niti će ih očistiti i bolna patnja će im biti dodijeljena...” – a jedan od njih je: “i onaj koji robu svoju prodaje lažnim zaklinjanjem.” (Muslim, 106).

Temeljitost i predan rad

Obaveza svakog majstora ili radnika je da na najbolji način obavlja svoj posao, te da temeljitost i predanost budu njegova načela od kojih ne odstupa.

  • Allah Svevišnji je propisao i odredio dobronamjernost, dobročinstvo i predanost prema svemu u ljudskom životu, pa čak i u onim situacijama u kojim se to čini nemogućim, kao što je klanje životinja ili ubijanje u lovu. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Allah je propisao dobročinstvo prema svemu, zato kada ubijate, učinite to na najbolji (najhumanij) način. I kada koljete, koljite na najbolji način, i naoštrite vaša sječiva pa olakšajte životinji koju koljete.” (Muslim, 1955).
  • Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, prisustvovao je jednoj dženazi (pokopu umrle osobe) pa je upućivao svoje drugove da lijepo urede kabur (raku) i da dobro okončaju pokop. Zatim se okrenuo prema njima i rekao: “Doista ovo ne koristi umrlome, ali Allah voli kada neko od vas nešto radi da to lijepo odradi.” (El-Bejheki, Šu’abu’l-iman, 5315). U drugom predanju, navodi se: “Doista Allah voli kada neko od vas nešto radi da to na najbolji način uradi i upotpuni.” (Ebu Ja’la, 4386 i Šu’abu’l-iman, 5312) (Vidi str. 221)