Tvoja hrana i piće

Polazna osnova (princip izvornosti) u šerijatskom tretiranju jela i pića

Polazna osnova u šerijatskom tretiranju hrana i pića ili stručno princip izvornosti jeste dopustivost (ibaha), što znači da su sve vrste hrane i pića u osnovi dopuštene, osim onoga što je Šerijat izuzeo kao haram – zabranjeno, bilo od jela ili pića, jer izaziva štetu kod čoveka; u njegovom zdravlju, ponašanju ili vjeri. Allah Svemogući podsjeća sve ljude da je zbog njih i za njih stvorio sve što vide na Zemlji, On je rekao: On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio... (El-Bekara, 29.).

 Žitarice i drugi poljoprivredni plodovi

Sve što ljudi siju, uzgajaju i sakupljaju od plodova domaćih ili divljih stabala, sa grmova, loza ili trava, gljive i svi drugi plodovi, dopušteno je koristiti za jelo. Iz ovoga se izuzima ono što je otrovno ili štetno za organizam i zdravlje, te ono što opija i omamljuje razum kao što je alkohol i droga, oni su zabranjeni jer opijaju i škode ljudskom tijelu.

 Vino i alkohol

To su sva pića koja djelimično ili upotpunosti odnose svijest, kako je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Sve što opija je alkohol, a svaki alkohol je zabranjen – haram.” (Muslim, 2003). U alkohol spada svako opojno piće bez obzira od čega je proizvedeno; voća kao što je grožđe, datula, smokva, maslina itd., ili žitarice kao što je pšenica, ječam, kukuruz ili riža, ili od nekog slatka kao što je med i slično. Svaki opijat koji utiče na svijest čovjeka spada u zabranjeno – haram, nebitno od vrste ili imena kojim se zove, čak i kada se dodaje u prehrambene artikle: čokolade, slatkiše, prirodni sok i slično.

 Islam čuva razum od svega što mu može naškoditi.

Čuvanje razuma

Islam je objavljen od Allaha Uzvišenog s ciljem da ostvari i štiti interese čovjeka na dunjaluku i ahiretu. Na prvom mjestu i prije svega islam svojim propisima čuva pet primarnih životnih vrijednosti: vjeru, život, razum, imetak i porijeklo.

Razum je preduvjet za teklif – šerijatsku obaveznost čovjeka ili pravnu odgovornost, s jedne strane, a glavna i najveća Božanska počast čovjeku i razlog njegovog odabira i uzdizanja nad svim drugim stvorenjima od strane Gospodara svjetova, s druge strane. Zato je Šerijat postavio mehanizam zaštite razuma od svega što ga može ugroziti ili umanjiti njegovu funkcionalnost.

Šerijatski tretman alkohola

Alkohol je jedan od velikih grijeha, a strogo je zabranjen u Kur’anu i Sunnetu.

  •  Uzvišeni je kazao: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (El-Ma’ida, 90.). Alkohol je okarakteriziran kao šejtanovo djelo, zato ga se treba kloniti ako želimo uspjeh i spas.
  • Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Sve što opija je alkohol, a svaki alkohol je zabranjen – haram. Ko bude pio alkohol na dunjaluku, pa umre kao pijanica, neće piti (džennetsko) vino na ahiretu.” (Muslim, 2003 ).
  • Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, u kontekstu isključivosti između pijenja alkohola i istinskog vjerovanja – imana, rekao je: “ ... i dok čovjek pije alkohol, u tom stanju on nije vjernik.” (El-Buhari, 5256 i Muslim, 57).
  • Islam je propisao šerijatsku kaznu za pijenje alkohola, što osobi nad kojom se izvrši ista kalja ugled i oduzima epitet pravednosti i povjerljivosti u svojstvu svjedoka na sudu.
  • Notornom pijanici i onima koji se mogu svrstati u tu kategoriju zbog konstantnog konzumiranja opijata, ako umru u tom stanju, prije pokajanja, slijedi prijetnja i bolna kazna, o čemu nas obavještava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, pa kaže: “Allah Uzvišeni se zaista obavezao da će one koji budu pili alkohol napojiti sa džehennemskom kapljevinom.” (Muslim, 2002 ), a to je gnoj, prljavština i drugi iscjeci džehenemlija prilikom prženja i kažnjavanja.
  • Prokletstvo koje izaziva konzumiranje alkohola ne obuhvata samo onoga koji pije alkohol, već i mnoge druge kategorije kako se navodi u hadisu: “Allahov Poslanik je zbog alkohola prokleo desetoricu: onoga ko pravi alkohol, ko pomaže u tome, ko ga pije, ko poslužuje, kome se poslužuje, ko ga toči, ko prodaje, ko se od njega hrani, ko ga kupuje i kome se kupuje.” (Et-Tirmizi, 1295).

Droga

Drogiranje, bilo putem korištenja prirodne ili sintetičke droge, injekcijom, ušmrkivanjem ili oralnim putem, po islamu se smatra velikim grijehom, jer pored štetnog uticaja na mozak i gubljenja svijesti, droga uništava nervni sistem čovjeka i uzrokuje mnoge druge nervne i psihičke bolesti. Allah Uzvišeni je rekao: … i sâmi sebe ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. (En-Nisa’, 29.).