Plodovi mora

Pod pojmom plodovi mora misli se na sve ono što ne živi/ne nalazi se osim u vodi, a život istoga na kopnu se smatra izuzetkom.

Pojam more također podrazumijeva i sva druga vodena stjecišta: jezera, rijeke i slično, a izraz more je upotrijebljen jer predstavlja veliku vodenu cjelinu.

Svi plodovi mora, životinjskog ili biljnog svijeta, ako se upecaju, uberu ili pronađu mrtvi na obali mora, smatraju se halalom – dopuštenim, osim ukoliko štete ljudskom zdravlju.

Uzvišeni je rekao: Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete... (El-Ma’ida, 96.).

Pojam lov odnosi se na ono što je iz mora izvađeno živo, a pojam jedenje ulova, odnosi se na jedenje uginulih morskih plodova koje je more na obalu ili površinu izbacilo.

Kopnene životinje

Da bi neka kopnena životinja bila dopuštena – halal za jelo, potrebno je da ispunjava dva uvjeta:

Da bude iz grupe dopuštenih – halal muslimanima za jelo

i da se ulovi ili usmrti na šerijatski propisan način.

Koje su životinje dopuštene muslimanima za jelo?

U osnovi sve su životinje dopuštene muslimanima za jelo osim onih koje su vjerski tekstovi izuzeli i zabranili.

Po islamu zabranjeno je jesti sljedeće životinje:

 1. Sve životinje su dopuštene za jelo, osim onih koje je Kur’an izuzeo, ukoliko se usmrte na šerijatski propisan način.

  svinju, jer se smatra u cijelosti nečistom po svojoj prirodi, o čemu se u Kur’anu navodi: Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, ... (El-Ma’ida, 3.). U drugom ajetu stoji: Reci: “Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istječe, ili svinjskog mesa - to je doista pogano...” (El-En’am, 145.).Pogano, tj. nečisto i zabranjeno.

  Sve životinje su dopuštene za jelo, osim onih koje je Kur’an izuzeo, ukoliko se usmrte na šerijatski propisan način.

 2. Sve zvijeri koje imaju očnjake za trganje, a odnosi se na sve životinje mesoždere, bili oni veliki kao što su lavovi, tigrovi ili mali poput mačke i slično. Pas također spada u ovu kategoriju.
 3. Sve ptice koje imaju kandže za trganje (grabljivice), odnosno mesožderi iz reda ptica kao što su orlovi, sokolovi, sove i slično.
 4. Insekti i kukci, jer se ne mogu šerijatski usmrtiti, sa izuzetkom skakavaca koji su dopušteni za jelo, kako nas obavještava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Dopuštene su nam dvije vrste uginulih stvorenja: kitovi i skakavci.” (Ibn Madže, 3218).
 5. Zmije, otrovnice i miševi, smatraju se zabranjenim za jelo i preporučeno je da se ubijaju. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Pet štetočina se ubija u Haremu (Mekke) i van njega; zmija, crnobijeli gavran, miš, bijesan (napasni) pas i jastreb.” (El-Buhari, 3136 i Muslim, 1198).
 6. Domaći magarac koji se koristi u selima za nošenje tereta i jahanje.

Vrste životinja dopuštenih za jelo muslimanima

Životinje koje je Allah Uzvišeni dopustio za jelo dijelimo na dvije vrste:

 • Druga vrsta su domaće životinje koje može privesti, tako da su one dopuštene za jelo samo uz šerijatski način klanja.
 • Divlje životinje koje žive slobodno u prirodi, bježe od čovjeka, te se ne mogu privesti i na uobičajen šerijatski način klati, one će nam biti dopuštene jesti ako ih na vjerom propisan način lovimo.

Šerijatski način klanja životinja

To je klanje zebh ili probadanje nahr koje zahtijeva određene šerijatske uvjete:

A to su:

 Allah Uzvišeni nam je dopustio hranu (meso halal-životinja) sljedbenika Knjige: Jevreja i kršćana, ako su ispoštovana šerijatska pravila pri klanju.

 1. Da osoba koja kolje životinju bude musliman ili sljedbenik Knjige (Jevrej ili kršćanin), da je dosegao dob razaznavanja i da puštanjem krvi životinje ima namjeru šerijatskog klanja.
 2. Da alatka kojom kolje životinju bude namijenjena za tu svrhu čije sječivo reže i može pustiti krv kao što je nož. Zabranjeno je koristiti alatku koja će otežati ili mučiti životinju: elektrošoker ili neki tupi predmet kojim bi se životinja udarila i omamila.
 3. Da prilikom povlačenja noža izgovori: Bismillah (U ime Allaha).
 4. Da prilikom klanja životinje presiječe: jednjak, dušnik i dvije arterije, odnosno najmanje troje od četiri navedene stvari.

Ako ovi uvjeti budu ispunjeni, priklana životinja je halal – dopuštena muslimanu za jelo. U slučaju da izostane neki od ovih uvjeta, meso životinje neće biti halal za konzumiranje.

Vrste mesa Meso u restoranima i trgovačkim radnjama

 1. Ako klanje nije izvršio musliman ili sljedbenik Knjige, nego budista ili deklarisani ateista, to meso nije halal. Isti šerijatski sud se odnosi na restorane i trgovačke radnje u zemljama u kojima prevladava bezbožnički ili mušrički narod (koji nisu muslimani, a ni sljedbenici Knjige), sve dok se ne utvrdi suprotno.
 2. Meso priklano na šerijatski način od strane muslimana ili sljedbenika Knjige, i ono je halal – dopušteno za jelo, jednoglasnim stavom uleme.
 3. Meso životinje koja nije usmrćena na šerijatski način, već gušenjem ili elektrošokom, ali od strane muslimana ili sljedbenika Knjige, i ono je haram – nedopušteno za jelo.
 4. Meso koje dolazi od sljedbenika Knjige ili se nalazi u njihovim trgovinama i restoranima, ali nismo sigurni na koji način je životinja usmrćena. U tom slučaju, držeći se principa izvorne dopustivosti hrane sljedbenika Knjige, smatrat ćemo da je to meso halal, ali treba paziti da se pri jelu istoga prouči/izgovori bismila, uz napomenu da je preče potražiti halal meso radi otklanjanja sumnje.