Kako se abdesti – postiže šerijatsko obredsolovno čišćenje

Abdest i čišćenje su među najodabranijim djelima, jer Allah Uzvišeni time briše i prašta grijehe ako rob ima namjeru da postizanjem stanja čistoće zaluži Božiju nagradu. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, u jednom predanju kaže: “Kada se abdesti Allahov rob musliman, pa opere svoje lice, sa lica njegova spadaju svi grijesi koje je očima počinio, odlazeći zajedno sa vodom. Kada opere svoje ruke, sa ruku njegovih spadaju svi grijesi koje je rukama počinio, odlazeći zajedno sa vodom. I kada opere svoje noge, sa njegovih nogu spadaju svi grijesi koje je nogama počinio, odlazeći zajedno sa vodom, sve dok ne bude očišćen od svih grijeha.” (Muslim, 244).