Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

Dimensions: 16.7x23.7 cm
Pages: 281
ISBN: 978-603-00-9101-0
Edition: 6th
Language: Filipino