Caritatea anuală obligatorie (az-zakāt)

Allah Preaînaltul le-a impus musulmanilor plata zakāt-ului și l-a făcut cel de-al treilea stâlp al islamului. El i-a avertizat pe cei care nu o achită cu o pedeapsă dureroasă. De asemenea, a asociat fraternitatea din islam cu cererea iertării de la Allah, efectuarea rugăciunii și oferirea zakāt-ului. Allah Preaînaltul spune: „Însă dacă ei se căiesc și împlinesc rugăciunea [as-salāh] și achită caritatea anuală obligatorie [az-zakāh], atunci ei sunt frații voștri în religie [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 9:11]
Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus : „Islamul este construit pe cinci stâlpi […] și împlinirea rugăciunii (as-salāh), […] și oferirea carităţii anuale obligatorii (az-zakāh).” [Sahih Al-Bukhari:8, Muslim:16]