Tvoj zekat

Zekat (obavezno godišnje izdvajanje dijela imovine od strane vlasnika nisaba - imovinske količine, mjere - u svrhe predviđene Šerijatom) je stroga vjerska dužnost koju je odredio Svevišnji, a treći je po redi od pet temeljnih islamskih dužnosti. Ko ne izvršava obavezu zekata prijeti mu se strogom kaznom, dok se veza sa muslimanima i njihovom zajednicom uvjetuje sa tri stvari od kojih je jedna i zekat. To su: pokajanje za prošle grijehe, obavljanje namaza i davanje zekata, o čemu se u ajetu kaže: Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri. (Et-Tevba, 11.). Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Islam se temelji na pet stvari: … obavljanju namaza i davanju zekata…” (El-Buhari, 8 i Muslim, 16).