Islam religią życia

Islam jest religią zachowującą doskonałą równowagę pomiędzy życiem tym a przyszłym. Zogdnie z islamem, życie na tym świecie jest jak rola, na której muzułmanie powinni wysiewać ziarna dobra w różnych dziedzinach życia, aby zebrać nagrodę za swoją ciężką pracę, zarówno w życiu tym, jak i przyszłym. Aby to osiągnąć, muszą wykazać optymistyczne nastawienie, powagę i wytrwałość. Znajduje to odzwierciedlenie w następujących czynnościach:

Zagospodarowywanie ziemi

Koran głosi: „On [Bóg] was uczynił z ziemi i On was na niej osiedlił” (Hūd, 11:61). Allah ﷻ stworzył nas i umieścił na tej ziemi, nakazując nam zagospodarowywanie jej i rozwijanie cywilizacji dla dobra ludzkości, w sposób zgodny islamskim prawem. Czynienie tego postrzegane jest jako akt czci, za który człowiek zostanie wynagrodzony, nawet jeśli czyni tak w czasie wielkiego zamieszania i w przerażających okolicznościach, takich jak Dzień Sądu. Prorok r powiedział kiedyś, że jeśli muzułmanin zabierze się za sadzenie palmy, a rozpocznie się Zmartwychwstanie, powinien on czym prędzej ją zasadzić, gdyż będzie to dla niego jałmużną (Musnad Aḥmad: 2712).

Podtrzymywanie relacji społecznych

Islam wzywa swych wyznawców do współpracy z ludźmi wokół nich, bez względu na ich kulturę i religię, aby zbudować zdrowe społeczeństwo i przyczynić się do rozwoju ludzkiej cywilizacji. Zachęca ich, by współdziałali z innymi i budowali relacje najwyższej jakości, kierując się wspaniałymi wzorcami moralnymi, jakie promuje islam. Ostrzega także przed izolowaniem się od społeczeństwa, mówiąc, że nie nie powinni w ten sposób postępować ludzie zaangażowani w głoszenie islamu i wzywający do przestrzegania jego wspaniałych zasad. Prorok r zaznaczył kiedyś, że wierzący, który obcuje z ludźmi i cierpliwie znosi krzywdy jakie mu wyrządzają, jest dużo lepszy niż ten, kto się od nich izoluje (Sunan Ibn Mādża: 4032).

Zdobywanie wiedzy

To nie przypadek, że pierwszym słowem objawionym Prorokowi r było ‘czytaj’. W rzeczywistości islam przykłada wielką wagę do zgłębiania wiedzy we wszystkich dziedzinach nauk użytecznych dla ludzkości i postrzega drogę, jaką muzułmanin przebywa w poszukiwaniu wiedzy, jako drogę wiodącą do Raju. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek przemierza drogę w poszukiwaniu wiedzy, temu Allah uczyni łatwą drogę do Raju” (Ṣaḥῑḥ Ibn Ḥibbān: 84).

Tak naprawdę islam nigdy nie zaznał konfliktu pomiędzy religią a nauką, jak to ma miejsce w przypadku innych religii. Przeciwnie, zawsze promował i wspierał naukę oraz zachęcał swych wyznawców do zdobywania wiedzy i przekazywania jej, jeśli może się to przysłużyć ludzkości.

Ponadto islam poważa tych, którzy dzielą się wiedzą z innymi i obiecuje im ogromną nagrodę. Prorok r poinformował nas w jednym ze swych przekazów, że wszelkie stworzenie Allaha modli się za tych, którzy przekazują wiedzę innym (Sunan At Tirmidῑ: 2685).