Twój ubiór

Ubrania są jedną z łask, jakimi Allah I obdarzył ludzi, zgodnie z przekazem Koranu: „O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało waszą nagość, i ozdoby; lecz szata bogobojności jest lepsza. Takie są znaki Boga. Być może oni sobie przypomną” (Al A‘rāf, 7:26).