Twój post

Allah I nakazał muzułmanom, by przestrzegali ścisłego postu przez jeden miesiąc kalendarzowy w roku ‒ miesiąc ramaḍān. Jest to czwarty z filarów islamu.
Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie. Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami ‒ być może, wy będziecie się wystrzegali zła” (Al Baqara, 2:183).