Twoja pielgrzymka

Ḥadżdż (coroczna pielgrzymka muzułmanów do Mekki) jest piątym filarem islamu.
Jest aktem czci, który nie tylko angażuje serce, ale wymaga też możliwości fizycznych i finansowych. Każdy z muzułmanów mający taką możliwość, musi wykonać ją przynajmniej przynajmniej raz w życiu. Allah I mówi: „Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy [ten powinien wiedzieć, że] Bóg nie potrzebuje żadnego ze Swych stworzeń” (Āl ‘Imrān, 3:97).