Brak pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Wiele religii nadało szczególne przywileje religijne pewnym jednostkom i uczyniło wiarę i akty czci człowieka zależnymi od ich zadowolenia i aprobaty. Innymi słowy, są oni – według tych religii – pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludźmi i głoszą fałszywie, że mogą wybaczać ludziom grzechy, a nawet że mają wiedzę o tym, co skryte! Za przeciwstawienie się im można nawet zostać potępionym.

Jednak przybył islam, uhonorował człowieka i podniósł jego rangę. Odrzucił tę fałszywą ideę, jakoby szczęście człowieka, jego akty czci czy skrucha zależały od jakichś jednostek, niezależnie od tego jak byłyby one pobożne i prawe.

W islamie muzułmanie czczą Allaha bezpośrednio, bez żadnych pośredników pomiędzy sobą a swoim Panem, gdyż Allah jest bliski Swym sługom, słyszy ich modlitwy i odpowiada na nie, a także widzi ich akty czci i nagradza ich za nie. Nikt nie ma prawa udzielać rozgrzeszenia. Jeśli ktoś popełnia grzech i szczerze prosi Allaha o wybaczenie, On mu wybaczy. Nikt nie posiada nadprzyrodzonych mocy ani w żaden sposób nie może wpłynąć na to, co się dzieje we wszechświecie, ponieważ wszystko zależy od Allaha.

Islam oswobodził także ludzki umysł i zachęca muzułmanów do myślenia i refleksji, oraz do rozstrzygania kwestii spornych w oparciu o nauki Koranu i Sunny Proroka r, gdyż żaden człowiek nie ma prawa decydować o sprawach religijnych, z wyjątkiem Wysłannika Allaha r, który nie mówił pod wływem własnych pragnień, lecz na podstawie objawienia od Allaha I, o czym mówi Koran: „On nie mówi pod wpływem namiętności. To jest tylko objawienie, jakie mu zostało dane” (An Nadżm, 53:3 4).

Jakże wspaniała jest łaska, jaką Allah obdarzył nas poprzez tę religię, tak zgodną wrodzonymi skłonnościami, z którymi Allah stworzył człowieka, dając mu niezależność i wyzwalając go od służenia i poddania się komukolwiek poza Nim.