Cel naszego istnienia

Zarówno filozofowie, jak i zwykli ludzie mają problem z odpowiedzią na najważniejsze pytanie w naszym życiu:

Po co tu jesteśmy?

Jaki jest prawdziwy cel ludzkiego istnienia?

Allah ﷻ w Koranie jasno obwieścił cel ludzkiego istnienia: „Stworzyłem dżnny i ludzi tylko po to, aby Mnie czcili” (Ad Dārijāt, 51:56). Żyjemy zatem po to, by oddawać Allahowi cześć, a wszystko inne to sprawy drugorzędne.

Warto tu zauważyć, że oddawanie czci (‘ibāda) w islamie nie oznacza wyrzeczenia się życia doczesnego i wszelkich przyjemności. Jest to obszerny termin, obejmujący – oprócz aktów czci takich jak modlitwa, post, obowiązkowa jałmużna (zakāt) itd. – wszelkie działania człowieka, czyny, słowa, odkrycia i kontakty, a nawet gry i zabawy, jeśli tylko wykonywane są z właściwą intencją i w dobrym celu. To dlatego Prorok r powiedział: „I stosunek seksualny (z żoną) jest jałmużną”. Oznacza to, że muzułmanin otrzymuje nagrodę nawet za czerpanie przyjemności ze stosunku z żoną.

W ten sposób oddawanie czci, które jest celem ludzkiego istnienia, staje się istotą życia, dając muzułmanom okazję do zmienienia wszelkich dozwolonych czynności dnia codziennego w nagradzane akty czci. W Koranie Bóg nakazuje wierzącym: „Powiedz: ‘Moja modlitwa i moja ofiara, moje życie i moja śmierć należą jedynie do Boga, Pana światów’” (Al An‘ām, 6:162).