Uczenie się zasad islamskich

Od muzułmanina wymaga się, by poznawał regulacje dotyczące wszystkich aspektów życia – aktów czci, relacji społecznych i innych – by mógł wypełniać swe obowiązki z prawidłową wiedzą i całkowitą pewnością. Prorok r powiedział: „Jeśli Allah chce czyjegoś dobra, daje mu zrozumienie religii” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 71; Ṣaḥῑḥ Muslim: 1037).

Dlatego musi się dowiadywać wszystkiego o swoich obowiązkach religijnych, które musi wykonywać, takich jak oczyszczanie się, sposób wykonywania modlitwy (ṣalāt), a także poznać dozwolone i niedozwolone w islamie rodzaje pożywienia i napojów. Powinien też poznać te czynności, które nie są obowiązkowe, aczkolwiek są zalecane.