Islam obejmuje wszelkie aspekty życia

Islam jest nie tylko duchową potrzebą, którą muzułmanie zaspokajają poprzez modlitwy i suplikacje...

Nie jest też jedynie zbiorem poglądów i wierzeń, za którymi optują jego wyznawcy...

Ani też nie jest po prostu kompletnym systemem ekonomicznym...

Nie jest również jedynie zbiorem zasad i regulacji dotyczących budowania społeczeństwa...

Ani po prostu zbiorem dobrych manier przydatnych w kontaktach z innymi...

Jest raczej sposobem życia dotyczącym wszystkich dziedzin życia, bez żadnych wyjątków.

Wszechmogący Allah dopełnił Swą łaskę wobec muzułmanów, wybierając dla nich islam jako ich religię i zarazem kompletny sposób życia, jak głosi Koran: „Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię” (Al Mā’ida, 5:3).

Pewnego razu, kiedy pewien politeista drwiąco zapytał jednego z Towarzyszy Proroka ‒ Salmāna al Fārisῑ t: „Czy wasz Prorok nauczył was wszystkiego, nawet jak korzystać z toalety?”, ten z dumą odpowiedział: „Tak, istotnie” i opowiedział o związanych z tym regulacjach.