Credința ta

Toate mesajele divine pe care Profeții (Pacea fie asupra lor!) le-au adus propriilor popoare chemau la adorarea exclusivă a lui Allah Preaînaltul, fără a-I asocia ceva în adorare, și la respingerea tuturor zeităților false. De fapt, acesta este și sensul exact al mărturisirii de credință, prin care cel care o pronunță intră în rândurile credincioșilor.