Twoja moralność w islamie

Moralność w islamie nie jest jedynie dodatkiem, ale integralną częścią religii, nierozerwalnie z nią związaną we wszystkich jej aspektach. Moralność w islamie jest bardzo ważna i zajmuje wysoką pozycję. Znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich zasadach i regulacjach, a Prorok r został wysłany, by udoskonalić zasday moralne.