Twoje oczyszczenie (ṭahāra)

Allah I nakazuje muzułmanom, by się regularnie oczyszczali wewnętrznie – z niewybaczalnego grzechu szirku i chorób serca, takich jak zazdrość, duma, czy nienawiść, oraz zewnętrznie – z brudu i różnego rodzaju nieczystości. Kiedy już się oczyszczą, stają się godni miłości Allaha, zgodnie ze słowami Koranu: „Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!” (Al Baqara, 2:222).