Twój zakāt

Allah nałożył na wierzących zakāt i uczynił go trzecim z filarów islamu.
Tych, którzy go nie płacą, ostrzegł przed srogą karą. Połączył również braterstwo w wierze ze szczerą skruchą, odprawianiem modlitw i płaceniem zakātu, jak głosi Koran: „Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę i dawać jałmużnę, to staną się waszymi braćmi w religii” (At Tauba, 9:11). Prorok r powiedział także: „Islam został zbudowany na pięciu filarach: zaświadczenie, że nie ma boga oprócz Allaha, a Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha; wykonywanie pięciu codziennych modlitw obowiązkowych; dawanie obowiązkowej jałmużny (zakāt); pielgrzymka do (Świętego) Domu; oraz post w miesiącu ramaḍān” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 8; Ṣaḥῑḥ Muslim: 16).