Tvoje vjerovanje – iman

Sve poslanice koje su vjerovjesnici dostavljali svojim narodima sadržavale su istu poruku da robovanje i pokornost (ibadet) pripadaju samo Allahu Jedinome, Koji nema sudruga, uz negiranje i odbacivanje (kufr) lažnih božanstava kojima se neko klanja pored Allaha. Ovo je bit i smisao značenja šehadeta: La ilahe illellah, Muhammedu resulullah – da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik. Izgovaranjem ovih riječi osoba pristupa u islam, i prihvata Allahovu vjeru.