• Twoja wiara

  Twoja wiara

  Wszystkie Boskie przesłania, jakie prorocy przynieli swoim ludom, wzywały do oddawania czci wyłącznie Allahowi, nie dodając Mu żadnych partnerów, oraz do odrzucenia wszelkich fałszywych bóstw. Tak naprawdę jest to dokładne znaczenie wyznania...

  READ MORE
 • Twoje oczyszczenie (ṭahāra)

  Twoje oczyszczenie (ṭahāra)

  Allah I nakazuje muzułmanom, by się regularnie oczyszczali wewnętrznie – z niewybaczalnego grzechu szirku i chorób serca, takich jak zazdrość, duma, czy nienawiść, oraz zewnętrznie – z brudu i różnego rodzaju nieczystości. Kiedy już się oczyszczą...

  READ MORE
 • Twoja modlitwa

  Twoja modlitwa

  Modlitwa (ṣalāt) jest absolutną podstawą religii i ‘łącznikiem’ pomiędzy sługą a jego Panem, stąd jej wysoka pozycja jako najlepszego z aktów czczi w islamie. Wszechmogący Allah nakazuje muzułmanom, by przestrzegali jej w każdych okolicznościach...

  READ MORE
 • Twój post

  Twój post

  Allah I nakazał muzułmanom, by przestrzegali ścisłego postu przez jeden miesiąc kalendarzowy w roku ‒ miesiąc ramaḍān. Jest to czwarty z filarów islamu.
  Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie. Jest wam przepisany post, tak jak został...

  READ MORE
 • Twój zakāt

  Twój zakāt

  Allah nałożył na wierzących zakāt i uczynił go trzecim z filarów islamu.
  Tych, którzy go nie płacą, ostrzegł przed srogą karą. Połączył również braterstwo w wierze ze szczerą skruchą, odprawianiem modlitw i płaceniem zakātu, jak głosi Koran...

  READ MORE
 • Twoja pielgrzymka

  Twoja pielgrzymka

  Ḥadżdż (coroczna pielgrzymka muzułmanów do Mekki) jest piątym filarem islamu.
  Jest aktem czci, który nie tylko angażuje serce, ale wymaga też możliwości fizycznych i finansowych. Każdy z muzułmanów mający taką możliwość, musi wykonać ją...

  READ MORE
 • Twoje transakcje

  Twoje transakcje

  Islam ustanowił zbiór zasad, biorąc pod uwagę dobro ludzi oraz ich prawa zawodowe i finansowe, bez względu na to, czy ludzie ci są bogaci, czy biedni, co przyczynia się do zespojenia społeczeństwa i pomaga mu rozwinąć się we wszystkich aspektach...

  READ MORE
 • Twoje pokarmy i napoje

  Twoje pokarmy i napoje

  Jedzenie tego, co dozwolone (ḥalāl) jest w islamie bardzo ważne, gdyż jest to warunek, by nasze prośby zostały przez Allaha wysłuchane, a nasz majątek i dzieci pobłogosławione. Pożywienie ḥalāl to pożywienie, którego spożycie jest dozwolone i...

  READ MORE
 • Twój ubiór

  Twój ubiór

  Ubrania są jedną z łask, jakimi Allah I obdarzył ludzi, zgodnie z przekazem Koranu: „O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało waszą nagość, i ozdoby; lecz szata bogobojności jest lepsza. Takie są znaki Boga. Być może oni sobie...

  READ MORE
 • Twoja rodzina

  Twoja rodzina

  Islam przywiązuje wielką wagę do rodziny i zachęca swych wyznawców, by ją zakładali i chronili przed wszystkim, co może ją zniszczyć czy zaszkodzić jej, ponieważ od niej zależy dobro jednostek i społeczeństwa ogółem.

  READ MORE
 • Twoja moralność w islamie

  Twoja moralność w islamie

  Moralność w islamie nie jest jedynie dodatkiem, ale integralną częścią religii, nierozerwalnie z nią związaną we wszystkich jej aspektach. Moralność w islamie jest bardzo ważna i zajmuje wysoką pozycję. Znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich...

  READ MORE
 • Twoje nowe życie

  Twoje nowe życie

  Moment, w którym osoba przyjmuje islam, jest bez wątpienia najwspanialszym momentem w jej życiu, gdyż symbolizuje narodziny, poprzez które osoba ta pojmuje prawdziwy powód swojego istnienia na tym świecie oraz to, że musi żyć zgodnie z prawami...

  READ MORE